محسن رضایی میرقائد

  • وعده‌های بورسی محسن رضایی

    وعده‌های بورسی محسن رضایی

    محسن رضایی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه گفت: به دلیل اشتباهات و تصمیمات اشتباهی که توسط مسئولان گرفته شد مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمد.