• قیمت رسمی انواع ارز (۷ آبان ماه)

    قیمت رسمی انواع ارز (۷ آبان ماه)

    بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۷آبان، اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۲۱ ارز کاهش یافت؛ نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

تیتر سه سرویس