• تصمیمات مجمع فوق‌العاده «وتعاون»

    تصمیمات مجمع فوق‌العاده «وتعاون»

    مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت بیمه تعاون در روز سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ با حضور ۷۷ درصد سهامداران در محل هتل المپیک واقع در اتوبان تهران کرج برگزار شد.

تیتر سه سرویس