• استقبال گرم از صندوق مدیریت ثروت

    استقبال گرم از صندوق مدیریت ثروت

    مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک در خصوص پذیره‌نویسی صندوق مدیریت ثروت گفت: این صندوق بزرگترین صندوق سهامی است که موفق به دریافت مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس شده است. پذیره‌نویسی این صندوق از روز شنبه ۱۱ مردادماه آغاز شد و تنها در طی دو روز، موفق شده تا ۵۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری (معادل ۲۰۰۰ میلیارد ریال) را به فروش برساند.

تیتر سه سرویس