• پیشروی شاخص با کمک نقدینگی

    پیشروی شاخص با کمک نقدینگی

    در آخرین روز از معاملات هفتگی بورس، شاخص کل که در ابتدای معاملات روندی نزولی داشت، به سرعت تغییر مسیر داد و کار خود را با رشد خوبی به پایان برد. ظاهرا افت یا اصلاح دیروز برای اوجگیری دوباره شاخص ضروری بود. به هر حال در معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران بیش از ۵۲۰۰ واحد افزایش پیدا کرد.

تیتر سه سرویس