• مجوز فعالیت سه سکوی کرادفاندینگ در فرابورس تمدید شد

    مجوز فعالیت سه سکوی کرادفاندینگ در فرابورس تمدید شد

    مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران با اعلام این خبر که در چهارماهه اخیر، دو سکوی جدید با نام‌های «هم‌آشنا» و «تامین سرمایه امین»، موفق به دریافت مجوز فعالیت تامین مالی جمعی شدند، گفت: همچنین سه سکوی «کارن‌کراد»، «هم‌آفرین» و «دونگی» نیز که پیش از این در حال فعالیت کرادفاندینگ بودند، مجوز تمدید فعالیت خود را در این حوزه اخذ کردند.

تیتر سه سرویس