با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.sedayebourse.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.sedayebourse.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
آخرین‌ها https://www.sedayebourse.ir/rss/pl/5
پربازدیدترین https://www.sedayebourse.ir/rss/pl/156
RSS سرویس آدرس RSS
بازار سهام https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/2
بازار کالایی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9040
تحلیل https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9041
اخبار اقتصادی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9042
اخبار شرکتی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9043
اخبار شرکتی > کدال‌خوان https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9052
اخبار شرکتی > اخبار شرکتی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9053
بازار کریپتو https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9059
وبگردی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9056
وبگردی > بنگاه ها https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9055
وبگردی > خبرکده https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9057
چندرسانه ای https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9037
چندرسانه ای > فیلم https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9044
چندرسانه ای > عکس https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9045
چندرسانه ای > آموزشی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9049
دستیار بورس https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9058