با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.sedayebourse.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.sedayebourse.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
بازار سهام https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/2
بازار کالایی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9040
تحلیل https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9041
اخبار اقتصادی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9042
اخبار شرکتی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9043
سهام عدالت https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9038
چندرسانه ای https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9037
چندرسانه ای > فیلم https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9044
چندرسانه ای > عکس https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9045
چندرسانه ای > آموزشی https://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9049