• وضعیت نوری چگونه است؟

    وضعیت نوری چگونه است؟

    جمع درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۹۹ به میزان ۴۳۶۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۷۰ درصدی به ۷۴۰۲ میلیارد تومان رسیده است.

تیتر سه سرویس