• چالش خروج نقدینگی از بورس با رشد بازارهای آلترناتیو

    چالش خروج نقدینگی از بورس با رشد بازارهای آلترناتیو

    عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه با عملیات بازار باز در ایران دخالت‌های شبکه بانکی کانالیزه می‌شود بنابراین این بازار تفاوت معناداری با تعاریف جهانی دارد، گفت: از آنجایی که نقدینگی در حال تولید است و هیچ بازار آلترناتیوی هم وجود ندارد که سرمایه‌گذاران پول خود را به آن بازار هدایت کنند، بنابراین همچنان بازار سرمایه جذاب است.

تیتر سه سرویس