صنعت آی تی

  • نبض بازار ۵ سال آینده در دست تولیدکنندگان سرویس­های دیجیتال

    مدیرعامل مبین وان کیش ‍ پیش بینی کرد:

    نبض بازار ۵ سال آینده در دست تولیدکنندگان سرویس­های دیجیتال

    بازار سرمایه از ابتدای امسال شاهد بازدهی چشمگیری بود و بسیاری از صنایع افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. در این میان صنعت مخابرات و دیجیتال نیز رشدی ۹۷ درصدی را در بازار سرمایه رقم زد. صنعتی با تعداد شرکت‌های محدود که اغلب ارایه دهنده سرویس های زیرساخت هستند اما سهم این شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور تنها ۲درصد است؛ در حالی که این رقم در دنیا بسیار متفاوت دیده می‌شود. با این حال به اعتقاد کارشناسان و با گسترش و توسعه سریع صنعت دیجیتال با توجه به نیاز کشور به نظر می رسد سهم قابل توجهی از بازار سرمایه در آینده به این صنعت اختصاص یابد.