شیشه همدان

  • شیشه همدان زیر ذره‌بیــن

    شیشه همدان زیر ذره‌بیــن

    ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه ای اعم از بطری، ظروف، عایق، پشم شیشه و خلاصه انواع تولیدات وابسته به صنایع سیلیکات و نیز تولید انواع پودر های معدنی به صورت آرایش شده و دانه بندی شده و فروش و صدور این مواد و تولیدات و ایجاد صنایع وابسته به آنها و هر نوع فعالیت تجاری دیگر مربوط به موضوع شرکت است.