انتشار اوراق تبعی

  • مزیت‌های انتشار اوراق تبعی

    مزیت‌های انتشار اوراق تبعی

    اوراق اختیار فروش تبعی حمایتی می‌تواند حاوی محتوای اطلاعاتی قابل توجه برای سهامداران باشد؛ به این صورت که ناشر معتقد است دارایی پایه، ارزنده است و حتی باوجود ریسک سیستماتیک بازار، حاضر است یک کف قیمتی برای بازدهی سهم طی یک دوره مشخص را تضمین کند.