اخزا

  • فرابورس میزبان " اخزا "

    فرابورس میزبان " اخزا "

    وزارت اقتصاد قصد دارد تعداد ۲۵ میلیون ورقه اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید منتهی به ۶ آبان و  ۶ آذر سال ۱۴۰۲ را در نماد معاملاتی "اخزا ۸۲۰۱" و "اخزا ۸۲۱۱" عرضه کند.