آشنایی با عملکرد ۱۳ صندوق مناسب سرمایه گذاری

گزارشی از بررسی عملکرد و ارزش و نرخ بازده یک سال گذشته ۱۳ صندوق سرمایه گذاری با مدیریت های تامین سرمایه سپهر و تامین سرمایه نوین را در این مطلب می خوانید.

به گزارش صدای بورس، بیش ترین بازدهی صندوق سرمایه گذاری متعلق به پالایشی یکم با ۶۱.۴۴ درصد است.

براساس ؛ بررسی عملکرد ۱۳ صندوق سرمایه گذاری با مدیریت های تامین سرمایه سپهر و تامین سرمایه نوین مشخص شد؛

بیش ترین بازدهی صندوق سرمایه گذاری متعلق به پالایشی یکم با ۶۱.۴۴ درصد است این صندوق با مدیریت تامین سرمایه نوین فعالیت دارد نوع صندوق در سهام و نرخ سود ندارد، سقف سرمایه گذاری در صندوق ندارد و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۱۵۶۳۳۰۳۴۲ میلیون ریال است.

دومین صندوق که دارای بازدهی بیشتر است . صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر با مدیریت تامین سرمایه سپهر، بازده صندوق در سال گذشته ۱/۹۲ درصد است و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۲۴۱۸۱۹۰۵۰ میلون ریال است. سقف سرمایه گذاری در آن ۳۰۰ میلیون و نرخ سود آن ۱۰ درصدی است.

از جمله صندوق های سرمایه گذاری زیر مجموعه تامین سرمایه نوین ، صندوق مشترک آتیه نوین با نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سقف سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۱۷۴۱۶۲۲۷۳ میلیون ریال است. بازده صندوق ۱۹.۷۱ درصدی است.

صندوق مشترک یکم ایرانیان دیگر صندوق این مجموعه با بازدهی ۱۹.۲ درصد است و نوع آن در اوراق بهادار با درآمد ثابت است به ارزش ۷۴۹۱۴۸۲۰ میلیون ریال و سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۱۰۰ میلیون است با نرخ سود ۱۵ درصد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین با نوع در اوراق بهادار و ارزش ۱۳۰۱۸۸۴۰ میلیون ریال و سقف سرمایه گذاری در صندوق ۳۵ میلیون است. نرخ سود صندوق ۱۵ درصد و نرخ بازده سال گذشته صندوق ۱۹.۶۴ درصد است.

صندوق ارمغان ایرانیان بانوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم بدون نرخ سود و سقف سرمایه گذاری در آن ۱۰۰ میلیارد و ارزش صندوق در تاریخ فوق الذکر ۱۰۰۴۴۲۱۳ میلیون ریال است و بازده صندوق در سال گذشته ۱۹.۸۳ درصد است.

صندوق نهال سرمایه ایرانیان با نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود ۱۵ درصد و سقف واحد سرمایه گذاری صندوق ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ و ارزش صندوق در تاریخ فوق الذکر ۲۰۱۴۶۷۹ میلیون ریال است و بازده صندوق ۱۱.۵۸ درصد است.

صندوق مشترک میعاد ایرانیان بانوع در سهام و نرخ سود ۱۲ درصدی و ارزش صندوق ۱۶۶۲۲۷۲ میلیون ریال و نرخ بازده آن در سال گذشته ۹.۶۱ درصد است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار با نوع در سهام بدون نرخ سود و سقف سرمایه گذاری در آن ۵ میلیون و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۶۶۳۰۶۶ میلیون ریال و بازدهی صندوق منفی ۸.۱۴ درصد است.

از جمله صندوق های زیر مجموعه تامین سرمایه سپهر نیز به ۴ صندوق دیگر می توان اشاره کرد؛

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر بانوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون نرخ سودو سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۱۰ میلیارد و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۶۰۵۳۰۶۶۱ میلیون ریال است.بازده صندوق در سال گذشته ۱۸.۳۴ درصدی است.

صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر با نوع در سهام و بدون نرخ سود و بازده صندوق ۱۳.۷۲ درصدی و سقف سرمایه گذاری در آن یک میلیون است.

صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزار بانک صادرات نوع صندوق در سهام و نرخ سود ندارد سقف واحد سرمایه گذاری در صندوق ۱ میلیون و ۵۰۰ است و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۵۳۱۹۰۲۶ میلیون ریال است و بازده آن در سال گذشته منفی ۲.۶۹ درصد است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی نوع صندوق مختلط بدون نرخ سود و سقف واحد سرمایه گذاری درآن ۵۰۰ هزار است و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۴۹۱۹۳۵ میلیون ریال و بازده صندوق ۱۸.۷ درصد است.

کد خبر 458785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =