تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

گزارش تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان با هدف مدیریت دارایی را در این مطلب می خوانید.

به گزارش صدای بورس، شــرکت ســبدگردان آســمان بــا هــدف مدیریــت دارایــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، بــا کســب مجــوز فعالیــت خــود را ســبدگردانی اختصاصــی از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، در مــرداد مــاه ســال ۱۳۹۰ آغــاز کــرد.

ایــن مجموعــه بــا تکیــه بــر دانــش، تجربــه و ســوابق مدیــران و کارشناســان خــود در طــی دوره حــدود ۱۰ ســال فعالیــت بــا راه انــدازی صنــدوق هــای ســرمایه گذاری مختلــف و ایجــاد ســبدهای اختصاصــی برای سرمایه گذاران از تمامــی مناطــق و شــهرهای ایــران در تلاش است که علاوه بر شناسایی فرصت های رشد و سودآوری در بازار سرمایه و پلی مطمئن میان سرمایه گذاران و این فرصت ها، تجربه خوشایندی از سرمایه گذاری را برای مشتریانش رقم بزند.

شرکت سبدگردان آسمان با هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی در زمینــه مدیریــت سرمایه گذاری اوراق بهادار تشکیل شد. سبد گردانی اختصاصی دارای خالص ارزش دارایی ۳۰۰۰ میلیارد ریال است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم:

ریسک صندوق بالا است و خالص ارزش دارایی آن ۱۲۷۱ میلیارد ریال است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی:

خالص ارزش دارایی این صندوق ۲۷۹۵ میلیارد ریال است و بازار گردان آن صندوق بازار گردانی آسمان زاگرس است و نوع صندوق سهامی قابل معامله در بورس (ETF) استریسک این صندوق بالا اعلام شد.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه:

نوع صندوق مختلط صدور و ابطالی است و دارای ریسک متوسط است. خالص ارزش دارایی آن ۶۷۹ میلیارد ریال است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند:

این صندوق بصورت ماهانه سود تقسیم می کند و خالص ارزش دارایی آن ۷۳۴ (میلیارد ریال) است. نوع صندوق درآمد ثابت صدور و ابطالی است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان امید:

این صندوق تقسیم سود ندارد و خالص ارزش دارایی آن ۱۲۵۴۵ میلیارد ریال است.نوع صندوق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس (ETF) است. دارای ریسک سرمایه گذاری پایین است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس:

خالص ارزش داریی آن ۲۲۸ میلیارد ریال است.نوع صندوق اختصاصی بازار گردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه است. ازجمله اهداف این صندوق نقدشوندگی سهم ، جلوگیری از نوسانات قیمت شدید سهم است.

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

تحلیلی از صندوق های سرمایه گذاری آسمان

متن اصلی این گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: صندوق سرمایه گذاری آسمان (سبدگردان آسمان)

کد خبر 456419

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • اقلیت برنده و اکثریت بازنده بورس

    اقلیت برنده و اکثریت بازنده بورس

    اگر قرار بر این باشد با نرخ بهره واقعی منفی و دمیدن بر کل‌های پولی و تورم بخواهیم تا شاخص کل بورس افزایش یابد، در واقع از «رشد اسمی» بورس طرفداری کرده‌ایم که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی‌برند، اما برای گروه‌های محدود بازار سرشار از منفعت است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =