ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

گزارشی از تحلیل بازار و حقایقی پیرامون چشم اندازهای اقتصاد جهانی و تحلیل تکنیکال بورس و صندوق ها را در ادامه می خوانید.

به گزارش صدای بورس، هفته گذشته شاخص کل به روند نزولی خود در قالب موج C نزولی ادامه داد و روز، شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱، نیز کار خود را در محدوده ۱,۵۲۰,۰۰۰ واحد به پایان رساند.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی، ازجمله کاهش ۱۱ درصدی نرخ جهانی مس و سقوط۱۴ درصدی نرخ بیلت CIS ،سبب شد شروع بازار سرمایه ایران طی هفته جاری ، قرمزرنگ ومنفی باشد که مهمترین عامل محرک این موضوع رانیز می توان فشار فروش در سهام شرکت های ملی مس و فولاد مبارکه در نظر گرفت.در عین حال،سفربرجامی جوزپ بورل به ایران،امیدهای تازه ای ازاحیای این توافق رانزد فعالان بازاربرانگیخت ودرکشاکش رقابت فروش سهام گروه فلزات اساسی،بازدهی سهام گروه واسطه گری های مالی وبانک هابه طورکلی روندی معکوس راطی کردومثبت شد.

تزریق جان دوباره به بورس ها در سایه ریزش ادامه دار قیمت نفت:

بورس های جهانی

پس ازهفته سیاه گذشته وآنچه به خاطرافزایش۰/۷۵درصدی نرخ بهره فدرال رزرو بربازارهای جهان گذشت،دراین هفته عوامل مختلفی را می توان موجب بازدهی بسیارخوب بازارها دانست.تخلیه هیجانات مربوط به این موضوع وخروج بسیاری ازمعامله گران هیجانی ازبازاروعامل مهمتر،پیش بینی تحلیل گران مبنی برادامه دارنبودن افزایش نرخ بهره درتابستان وموکول شدن پله های آتی افزایش نرخ بهره به فصول بعدی که اعتماد بیشتری را به فضای بازاربرگردانده وحتی پیش بینی بازده نزدیک به ۱۰ درصدی درریباند سهام تکنولوژی کزیر مجموعه S&P۵۰۰ می کنند.ازطرف دیگر بازارهای سهام شرق آسیا بامحرک های دیگری روبرو بودند. بورس ژاپن باکاهش ارزش ین به کمترین میزان ۲۳سال اخیر و تورم پیوسته این کشورو وعده بسته های محرک چند صد میلیارد دلاری دولت همچنان مثبت بوده وبورس چین علیرغم بازارهای ًشدیدا منفی کالایی واوضاع نچتدان خوب شرکت های کامودیتی محوراین کشور، با تأکید دوباره شی جین پینگ بررسیدن به اهداف رشد اقتصادی مثبت بود.

نفت ومحصولات پتروشیمی

روند منفی قیمت نفت پیروهفته های پیشین همچنان ادامه دار بوده وقیمت نفت برنت وWTI هردوبه زیر۱۱۰دلار سقوط کرده است. با وجود کسری شدید عرضه وبحران ا نرژی که هنوزدرجریان است،افق بد اقتصادی پیش روی وترس از رکود جهانی همچنان قیمت ها را منفی کرده و بسیاری ازقراردادهای خرید آتی وبازارفروش استقراضی کم فروغ شده اند.

دلیل دیگر این امر تخفیف نفت روسیه به چین و پوشش بخشی از نیاز بازار باقیمت های ارزان است. با ادامه تعطیلی ترمینال صادرات LNG برای تعمیرات ،قیمت گاز درآمریکا نزولی بوده درحالیکه طی دوهفته اخیر قیمت گاز هاب مصرف کننده دراروپا تا۵۰ درصد نیزافزایش داشته است! ازهمین روکشور آلمان شرایط رابسیار بحرانی توصیف کرده وقصد به مدار برگرداندن چند نیروگاه بزرگ زغال سنگ برای تأمین ۱۰ گیگا وات از برق مورد نیاز خود در مرحله نخست را دارد، حال اینکه مبدأً حدودا نیمی از زغال سنگ وارداتی آلمان نیز روسیه است. آژانس بین المللی انرژی به کشورهای اروپایی هشدار داده که برای جلوگیری ازوقوع بحران درآینده باید بیشترازبرق هسته ای استفاده کنند.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

بررسی وضعیت صندوق ها
منبع:شرکت مدیریت فناوری بورس
درهفته منتهی به شنبه ۴ تیر۱۴۰۱بازدهی هفتگی صندوق های درآمد ثابت،مبتنی برسپرده کالایی، جسورانه وخصوصی مثبت وبازدهی هفتگی صندوق های اختصاصی بازارگردانی،سهامی،مختلط وصندوق درصندوق منفی بود.همچنین بازدهی هفتگی صندوق های پروژه ای صفربود.درعین الحال، بیشترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق های درآمد ثابت با۰/۲۳ درصد وکمترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق های
سهامی با۲/۱- درصد بود. ازسوی دیگر به ترتیب صندوق های با درآمد ثابت با ۷۲/۲۲درصد،اختصاصی بازارگردانی با۱۶/۶۷درصد وسهامی با ۹/۷۶ درصد دارای یشترین سهم ازارزش دارایی کل صندوق ها بودند.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

بررسی وضعیت بازاربدهی

منبع: فرابورس ایران

اسنادخزانه اسلامی( اوراق بدون ریسک) طی هفته اخیر،بیش ترین بازدهی تا سررسید( YTM)و بازدهی ساده درمیان اوراق بدهی سررسید نشده متعلق به نماد اخزا۰۰۹ باسر رسید۱۴۰۳/۱۱/۰۱و بازدهی ۲۳/۱۴و۲۷/ ۷۵درصد بود.

همچنین کمترین بازدهی تاسررسید ( YTM)وبازدهی ساده متعلق به نماد اخزا۹۱۶ باسر رسید ۱۴۰۲/۵/۲۸وبازدهی۱۷/۹۶ و ۱۸/۲۲درصد بود.ازسوی دیگر،میانگین بازدهی تا سررسید( YTM)و بازدهی ساده اسناد خزانه اسلامی،به ترتیب معادل ۲۱/۶۹ و ۲۱/۹۵درصد است.

اوراق تأمین مالی

ازمیان اوراق تأمین مالی معامله شده طی هفته اخیرکمترین بازدهی متعلق به نماد اراد۹۲به میزان ۱۷/۱۳درصد با سررسید۱۴۰۲/۸/۲۵وبیشترین بازدهی متعلق به نماد اراد۸۲به میزان۳۴/۰۱درصد باسر رسید۱۴۰۱/۱۲/۹بوده است.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

تحلیل تکنیکال شاخص کل

همانطورکه پیش بینی شده بود هفته گذشته شاخص کل به روند نزولی خود در قالب موجCنزولی ادامه داد وامروز،

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱،کار خود را در محدوده۱,۵۲۰,۰۰۰واحد به پایان رساند.

انتظارمی رود با رسیدن شاخص کل به محدوده حمایتی ۱,۵۱۲,۰۰۰واحد(کف قبلی)واکنشی مثبت از خود نشان داده و شاهد یک ریزموج صعودی باشیم که تا رسیدن خط روند نزولی ادامه داشته باشد.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTCUSD)

هفته گذشته بیت کوین درمحدوده۱۷,۵۰۰دلارمورد حمایت قرارگرفت والگویی بازگشتی را دراین محدوده درتایمفریم روزانه تشکیل داد.

انتظارمی رود بیت کوین برای مدتی درمحدوده۱۸تا۲۳هزاردلارنوسان کرده ودراین محدوده باطی کردن اصلاح زمانی کف سازی مناسبی انجام دهد.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)
اونس جهانی طلاهفته گذشته نتوانست ازمحدوده۱,۸۵۷ دلارفراتررودوًمجددا وارد فازاصلاحی شد.باتوجه به واگرایی مثبتی که درتایمفریم روزانه شاهد هستیم احتمالاطی هفته های آتی شاهد رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۱,۸۷۵ دلارباشیم،اما مادامی که قیمت زیراین سطح قرارداشته باشد،موج صعودی قابل توجهی برای طلا مورد انتظارنیست.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

تحلیل تکنیکال شاخص دلار(DXY)
شاخص دلارموفق به تثبیت بربالای سقف قبلی خود درمحدوده ۱۰۵ واحد نشد و وارد فازاصلاحی گشت.باتوجه به واگرایی منفی ایجاد شده به نظرنمی رسد شاخص دلارًمجددا قصد بازپسگیری سقف۱۰۵ واحدی خود را داشته باشد واحتمالا به روند اصلاحی خود ادامه خواهد داد.

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

ریزش شدید قیمت های جهانی کالاهای اساسی و بیم و امیدهای برجامی!

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان

کد خبر 454272

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • دولت ژاپن هشدار مصرف برق داد

    دولت ژاپن هشدار مصرف برق داد

    دولت ژاپن برای اولین بار امروز (یکشنبه) هشدار مصرف برق صادر کرد زیرا انتظار می‌رود دمای بالای هوا در توکیو و مناطق اطراف آن با بازگشایی کسب‌ و کارها از فردا، شبکه برق را تحت فشار قرار دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =