صدور افزایش سرمایه هفت شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت‌های بانک کارآفرین، سرمایه‌گذاری سپه، لوازم خانگی پارس، تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، داروسازی اکسیر، پلیمر آریا ساسول و زرین معدن آسیا به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

به گزارش صدای بورس، شرکت بانک کار آفرین با نماد «وکار» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک کار آفرین (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر سازمان بلامانع اعلام شده است.
براین اساس سرمایه شرکت در حال حاضر  ۲۶,۸۴۲,۹۸۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال است که با ۴۷ درصد افزایش با مبلغ ۱۲.۶۵۷.۱۳.۷۰۰.۰۰ ریال به مبلغ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور دستیابی به نسبت مجاز دارایی‌های ثابت و افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های سودآور خواهد بود.

افزایش سرمایه ۷۹ درصدی شرکت سرمایه گذاری سپه
شرکت سرمایه گذاری سپه با نماد «وسپه» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری سپه  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر سازمان بلامانع اعلام شده است.
براین اساس سرمایه شرکت در حال حاضر ۶ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال است که با افزایش ۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریالی به مبلغ  ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این افزایش سرمایه از دو محل ۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و دو هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته خواهد بود.
این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خواهد بود.
خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی شرکت لوازم خانگی پارس
شرکت لوازم خانگی پارس با نماد «لخانه» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لوازم خانگی پارس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی شرکت ۴۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است که با افزایش ۴۵۷ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریالی به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.
خاطرنشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.


افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده با نماد «کباده» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی شرکت معادل ۷۳ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال است که با افزایش ۱۴۶ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۹ میلیارد ریال رسیده است.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.
خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر با نماد «دلر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی اکسیر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۵۰ میلیارد ریال است که با افزایش ۶۷۵ میلیارد ریالی به مبلغ یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال خواهد رسید.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح توسعه و اصلاح ساختار مالی خواهد بود.

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت پلیمر اریا ساسول
شرکت پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پلیمر اریا ساسول  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
براین اساس سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۴,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ با افزایش  ۴,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به مبلغ ۹ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریالی خواهد رسید.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح احداث واحد پلی اتیلن جدید است.

افزایش سرمایه ۶۶ درصدی شرکت زرین معدن آسیا
شرکت زرین معدن آسیا با نماد: فزرین(کزرین) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
سرمایه فعلی شرکت مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال است که با افزایش ۴۳۰ میلیارد ریالی به مبلغ یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح خرید ۲۵ دستگاه کامیون و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر خواهد بود.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض کند تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.


در پایان تمامی این اطلاعیه‌ها ذکر شده است:
خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

کد خبر 423632

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =