وزیرکشور

  • تهران تقسیم می شود

    تهران تقسیم می شود

    وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری غرب و شرق استان تهران با بیان اینکه این موضوع مورد تاکید رئیس‌جمهور است، گفت: این طرح اکنون در مرحله کارشناسی است.