موسسات رتبه بندی

  • اعلام جزئیات ثبت موسسات رتبه بندی در کدال

    اعلام جزئیات ثبت موسسات رتبه بندی در کدال

    با قرار گرفتن لیست موسسات مجاز رتبه بندی در سامانه کدال( سامانه سازمان بورس با آدرس codal.ir) پایگاه داده‌های یکسان ایجاد می‌شود. هر نهادی که جزو لیست موجود در سامانه کدال نباشد و اقدام به فعالیت رتبه بندی کند از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار غیر قانونی محسوب می‌شود.