مجله د ویک

  • بالا و بالاتر

    بالا و بالاتر

    مجله «د ویک» در آخرین شماره خود با اشاره به افزایش نرخ تورم و رشد عمومی قیمت‌ها در آستانه جشن شکرگزاری نوشت: بسیاری معتقدند که گرانترین جشن شکرگزاری تاریخ در راه است.