سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

  • آغاز فعالیت رسمی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

    آغاز فعالیت رسمی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

    معاون سرمایه گذاری جسورانه گروه فیروزه از پذیره نویسی این صندوق در هفته آتی خبرداد، این صندوق طی ۶ روز کاری نزد شرکت فرابورس ایران عملیاتی می شود، با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی در سه سال آتی اقدام به سرمایه گذاری این منابع در شرکت های تکنولوژی محور ایرانی، بدون تمرکز بر صنعت خاص خواهد کرد.