تورم زمین

  • سناریوی ثبات متحمل است / بازار زمین چه سمت و سویی پیدا می‌کند؟

    سناریوی ثبات متحمل است / بازار زمین چه سمت و سویی پیدا می‌کند؟

    آمارها نشان می‌دهـد همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در فاز تخلیه حباب، بازار زمین نیز در حال پیشروی به این سمت یا دست‌کم قرار گرفتن در شرایط ثبات قیمتی است. این در حالی است که هم‌اکنون شرایط از همه نظر برای سقوط تورم در هر دو سمت بازار (معاملات مسکن و معاملات زمین) و قرار گرفتن در مسیر کاهش و تخلیه حباب قیمتی فراهم است.