«ارزش پردازآریان» لیدر بازدهی هفته شد

در هفته گذشته سبد پیشنهادی مشاوره گذاری «ارزش پردازآریان» در میان ۸ سبد بیشترین بازدهی را از آن خود کرد و جایگاه نخست را به دست آورد.

به گزارش صدای بورس، هفته گذشته، هفته مناسبی برای سهام‌داران بود و در این بازه ۶ سبدهای پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به طور میانگین بازدهی منفی را به ثبت رسانده بودند.

در هفته گذشته سبد پیشنهادی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری «ارزش پرداز آریان» در میان ۸ سبد بیشترین بازدهی را از آن خود کرد و توانست صدر جدول را از آن خود کند. این مجموعه ۷ نماد سیمرغ، سمازن، غدیس پی‌پاد را برای میان‌مدت و فسبزوار، بوعلی، خزامیا نیز برای بلندمدت به سهامداران معرفی کرد.

سهام‌های پیشنهادی که توسط شرکت‌ها توصیه شده بود، در هفته گذشته برای سهامداران به کام سهامداران نشد و سبد پیشنهادی مشاوره سرمایه‌گذاری ارزش پردازآریان به طور میانگین ۰.۸۰ درصد رشد داشته بود. در سبد پیشنهادی "ارزش پردازآریان" بیشترین بازدهی متعلق به نماد خموتور با ۹.۵۹ درصد رشد و کمترین بازدهی مربوط به نماد پی‌پاد و سیمرغ با ۳.۸۹ درصد افت به ثبت رسیده بود. تنها متال یک روند نزولی را به ثبت رساند، و سایر نمادها بازدهی مثبت را رساندند.

شرکت سبدگردان سرمایه‌گذاری الگوریتم دوم شد

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری "الگوریتم" در این هفته در رقابتی تنگاتنگ، پس از سبد پیشنهادی "ارزش پردازآریان" بیشترین بازدهی را از آن خود کند. شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری "الگوریتم" در مجموع ۶ نماد فخوز، ونوین، غپینو برای میان‌مدت و تاصیکو، ارفع و شبریز را برای بلندمدت پیشنهاد کرد. میانگین بازدهی سهام‌های سبد پیشنهادی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری "الگوریتم" ۰.۳۳ درصد رشد، برآورد شده است.

در این میان، نماد "غپینو" که در سبد پیشنهادی "الگوریتم" به عنوان یک سهم برای میان‌مدت معرفی شده، توانسته است به اندازه ۲.۸۶ درصد رشد، بیشترین رشد را در این سبد پیشنهادی را به ثبت برساند و در این سبد سهم ونوین بیشترین میزان افت را ثبت کرد و ۲.۱۶ درصد منفی را به ثبت رساند.

سایر سبدهای پیشنهادی

در هفته قبل سهام‌هایی که توسط شرکت مشاروه سبدگردان "پیشرفت و توسعه صبا" به سهامداران و معامله‌گران توصیه شدند به صورت میانگین ۰.۰۷ درصد بازدهی منفی را به ثبت رساندند. در این میان یک نماد فزر برای کوتاه‌مدت، ۳ نماد شسپا و شتران و کپرور برای میان‌مدت و فسبزوار و وکغدیر برای بلندمدت پیشنهاد شده بود.

از میان سهم‌های پیشنهادی این شرکت، سیمرغ که برای بلندمدت توصیه شده بود، بیشترین بازده یعنی فسبزوار درصد در هفته گذشته به خود اختصاص داد و نماد "فزر" نیز با ۵.۳۶ درصد افت، کمترین میزان بازدهی را از آن خود کرد.

همچنین سهم‌های سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "سورین" در هفته گذشته به طور میانگین ۰.۱۲ درصد افت را به ثبت رساند.

در این سبد پیشنهادی کمترین بازدهی به نماد کپرور با "زقیام" درصد منفی و بیشترین بازدهی به نماد شتران با دسینا با ۶.۱۵ درصد ریزش را به خود اختصاص دادند. سهام‌های پیشنهادی شرکت "سورین" رتبه چهارم بازدهی در میان سبدها از آن خود کرد.

براساس این گزارش، سهم‌هایی که توسط شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری "کاریزما" به سهامداران و معامله‌گران در هفته گذشته توصیه شد، در جایگاه پنجم قرار گرفتند و به طور میانگین ۰.۳۱ درصد افت داشتند.

در هفته گذشته در سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما نماد "غبشهر" که برای میان‌مدت توصیه شد، در میان سهم‌های پیشنهادی بیشترین بازدهی را از آن خود کرد و توانست ۳.۳۷ درصد سود را به ثبت برساند. در این میان "خموتور" که برای میان‌مدت به معامله‌گران پیشنهاد شده بود، ناکام ماند و در هفته گذشته ۲.۹۹ درصد ریزش را تجربه کرد.

از سوی دیگر سبد پیشنهادی سبدگردان "تصمیم" در این هفته بازدهی مثبتی توانست به ثبت برساند و ۰.۴درصد بازدهی منفی را به ثبت برساند و جایگاه ششم را به خود اختصاص داد. "فسبزوار"، در این سبد پیشنهادی بیشترین بازدهی را داشت و ۲.۰۸ درصد به سهامداران سود داد اما نماد "زبینا" به سرنوشت سختی دچار شد و با ۵ درصد افت، بیشترین ریزش را در این سبد پیشنهادی تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "سرمایه و دانش"، جایگاه خوبی را نتوانست بدست آورد و به صورت میانگین ۰.۴۲ درصد بازدهی منفی داشت. در این مجموعه نمادهای جم، وبملت و سپاها برای میان‌مدت، وغدیر، فخوز و مبین برای بلندمدت به سهامداران پیشنهاد شده بودند. نماد "جم" در این سبد پیشنهادی بیشترین رشد را تجربه کرد و توانست ۰.۵۴ درصد سود برای سهامداران به ارمغان بیاورد، اما نماد "فخوز" در این سبد ناکام ماند و در همین مدت ۲.۱۳ درصد ریزش را تجربه داشت.

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری فاینتک جا ماند

سبد پیشنهادی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری فاینتک، جایگاه آخر را در این هفته به خود اختصاص داد و متاسفانه کمترین میزان بازدهی را در هفته گذشته، به نام "فاینتک" ثبت شد و شاهد افت ۰.۴۸ درصدی سبد پیشنهادی این سبدگردان بودیم. فجر برای کوتاه‌مدت، سیمرغ، سدور برای میان‌مدت و ومدیر، مدیر و فولاژ نیز برای بلندمدت به سهامداران پیشنهاد شده بودند. نماد مدیر، ۰.۶۱ درصد بیشترین رشد را به ثبت رساند و کمترین بازدهی به نماد سیمرغ تعلق گرفت که ۳.۸۹ درصد ریزش کرد.

کد خبر 490595

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =