۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰
سود بالا در بورس دارویی

در این گزارش عملکرد ۲۶ شرکت‌های تولیدی گروه «محصولات دارویی» در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش صدای بورس - بررسی گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های داروسازی فعال در بورس با سودآوری همراه بوده‌اند. در میان این ۲۶ نماد دارویی، شرکت داروسازی اکسیر با نماد دلر با ۷۱۸ تومان سود به ازای هر سهم بیشترین و شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر با ۱۷ ریال سود به ازای هر سهم کمترین سود را برای سهامداران خود محقق کرده اند.

«دفرا» و ۸۷۵ میلیارد تومان درآمد فروش

شرکت صنعتی آما مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۸۷۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. درآمد فروش اسفند ماه ۱۱۰ میلیارد تومان بود.

«دتولید» و ۴۹ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی تولید دارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در ۱۲ ماهه برای هر سهم ۴۹ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۹۲ درصد کاهش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۴ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۵۸ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

«دبالک» و ۷۶۳ ریال سود هر سهم

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در ۱۲ ماهه برای هر سهم سودی بالغ بر ۷۶۳ ریال شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۶۰ درصدی داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۴۰ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۷۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

«دالبر» و ۱۴۸۲ ریال سود هر سهم

شرکت البرز دارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در ۱۲ ماهه برای هر سهم ۱۴۸۲ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۴۵۶ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۶۵۸ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

«دامین» و ۲۸۲ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی امین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۸۲ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵ درصدی به ۲۱۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۱۱ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۲۰ درصد رسید.

«کاسپین» و ۳۱۰۳ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی کاسپین تأمین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۱۰۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۴ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۴ درصدی به ۳۸۵ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۱۷ میلیارد تومان رسید.

«دکوثر» و ۱۷ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی کوثر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۳ میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با کاهش ۹۲ درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود ۱۷ ریالی ساخته است.

«دجابر» و ۱۱۱۷ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی جابر ابن حیان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۱۱۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۵۸ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۶ درصدی به ۱۵۸ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۵۳ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۵۰ درصد رسید.

«دپارس» و ۳۴۱۷ ریال سود هر سهم

شرکت پارس دارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۳۲۵ میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با کاهش ۷ درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود ۳۴۱۷ ریالی ساخته است.

«درازک» و ۳۴۸۲ ریال سود هر سهم

شرکت لابراتوارهای رازک بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال ۱۲ ماهه برای هر سهم ۳۴۸۲ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۳۱۰ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۴۳۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

«دسینا» و ۳۰۶۷ ریال سود هر سهم

شرکت لابراتوارهای سینادارو بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال ۱۲ ماهه برای هر سهم ۳۰۶۷ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۰۷ درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۲۴۵ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۳۳۶ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

«داوه» و ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد فروش

شرکت داروسازی آوه سینا براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۱۲ ماهه نخست ۱۴۰۰ حدود ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد؛ که از این مبلغ ۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

«دلر» و ۷۱۸۷ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی اکسیر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۱۸۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۰۳ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۰۹ درصدی به ۱۱۲۳ میلیارد تومان و سود خالص به ۸۰۹ میلیارد تومان رسید.

«دلقما» و ۳۰ ریال سود هر سهم

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۰ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۹۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۲ درصدی به ۵۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۰ میلیارد تومان رسید.


بیشتر بخوانید :

دومین هلدینگ بزرگ دارویی افزایش سرمایه دارد


«دتماد» و ۵۸۲۴ ریال سود هر سهم

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۵۸۲۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۳۱ درصدی به ۹۵۷ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۱۶ میلیارد تومان رسید.

«هجرت» و ۴۱۹۸ ریال سود هر سهم

شرکت پخش هجرت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۱۹۸ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۱۸ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۷۴ درصدی به ۸۹۸ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.

«دفارا» و ۱۳۸۴ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی فارابی بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در ۱۲ ماهه برای هر سهم ۱۳۸۴ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۲۲۱ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۱۶۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

«دسبحان» و ۷۴۳ ریال سود هر سهم

شرکت سبحان دارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۴۳ ریال سود با سرمایه ۲۴۳ میلیارد تومانی محقق کرد. این شرکت فروش ۷۲۳ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که رشد ۲۲ درصدی نیز داشت و در نهایت سود ناخالص شرکت در بازه زمانی مورد اشاره به ۳۰۲ میلیارد تومان بالغ گردید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۲۵ درصد رسید.

«دزهراوی» و ۲۳۱ ریال سود هر سهم

شرکت داروسازی زهراوی بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در ۱۲ ماهه برای هر سهم سودی بالغ بر ۲۳۱ ریال شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۳ درصدی داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۷۴ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۲۲۶ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

«دحاوی» و ۳۸۷ ریال سود هر سهم

شرکت الحاوی در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۸۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۲۳ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۶ درصدی به ۱۲۸ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۲ میلیارد تومان رسید.

«دروز» و ۷۸۶ ریال سود هر سهم

دروز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۷۸۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۲۲ درصد افزایش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۳۴ درصدی به ۲۱۴ میلیارد تومان و سود خالص به ۵۵ میلیارد تومان رسید.

«دشیری» و ۶۰۵۵ ریال سود هر سهم

شرکت شیرین دارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۶۰۵۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۵۶ درصدی به ۸۵ میلیارد تومان و سود خالص به ۳۰ میلیارد تومان رسید.

«دشیمی» و ۳۳۳۵ ریال سود هر سهم

شرکت شیمی دارویی داروپخش در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۳۳۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۸۹ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۷۵ درصدی به ۲۱۷ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۵۲ میلیارد تومان رسید.

«دکیمی» و ۲۶۲۵ ریال سود هر سهم

شرکت صنعتی کیمیدارو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی نشده برای هر سهم ۲۶۲۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت به ۴۶۹ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۵۱ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۳۲ درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۲۹ درصد بود.

«درهآور» و ۴۹۴۶ ریال سود هر سهم

شرکت داروئی ره آورد تامین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۹۴۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۹۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۶۴ درصدی به ۱۴۸ میلیارد تومان و سود خالص به ۹۹ میلیارد تومان رسید.

«دتوزیع» و ۴۵۷۱ ریال سود هر سهم

به گزارش نبض بازار -شرکت توزیع داروپخش بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت توزیع داروپخش در ۱۲ ماهه برای هر سهم ۴۵۷۱ ریال سود شناسایی کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. مجموع سود خالص این شرکت به ۵۴۸ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که ۱۱۵۵ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

کد خبر 454095

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =