"ثبهساز" ۲ افشای اطلاعات منتشر کرد

شرکت بهساز کاشانه تهران در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

به گزارش صدای بورس ؛ شرکت بهساز کاشانه تهران در افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" در کدال اطلاعیه جدیدی در مورد نتایج برگزاری مزایده مشارکت درساخت پروژه ارکیده و اقاقیا و توسکا منتشر کرد.

 "ثبهساز" نتایج برگزاری مزایده را اعلام کرد

بنابراین گزارش ؛ شرح موضوع مزایده و فرآیندآن مشارکت درساخت مسـکونی - خدماتی واقع در استان گلستان- گرگان- عدالت ۴۲ - قطعات ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۴ به نام پروژه اقاقیا و ارکیده به ترتیب به زیربنای ۱۰۰۱۰ و ۱۰۱۵۵ در مجموع ۱۰ طبقه شامل۳ طبقه زیر زمین و ۱ طبقه همکف خدماتی و ۶ طبقه مسکونی و پروژه توسکا به زیر بنای ۲۱۳۴۸ در ۹ طبقه شامل ۱ طبقه زیر زمین و ۱ طبقه همکف و ۷ طبقه مسکونی نتایج برگزاری مزایده با عنایت به بازگشایی انجام شـده در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ بر اساس نتایـج به دست آمـده برای ردیف های یک و دو آگهی شـریک انتخاب شد .

همچنین برای پروژه ارکیده میزان سرمایه آورده شرکت شامل زمین و عوارض و طراحی به مبلغ ۷۱۱,۱۴۸ میلیون ریال و میزان سرمایه آورده شریک به مبلغ ۶۰۳,۱۴۰ میلیون ریال و در مجموع میزان کل سرمایه گذاری به مبلغ ۱,۳۱۴,۲۸۸ میلیون ریال است . برای پروژه اقاقیا میزان سرمایه آورده شرکت شامل زمین و عوارض و طراحی به مبلغ ۵۸۸,۸۱۶ میلیون ریال و میزان سرمایه آورده شریک به مبلغ ۵۷۴,۸۱۵ میلیون ریال و در مجموع میزان کل سرمایه گذاری به مبلغ ۱,۱۳۶,۶۳۱ میلیون ریال است .

درادامه، با توجه به نوع مزایده که مشارکت درساخت است پس از اتمام پروژه و فروش آن بهای تمام شده و درآمد حاصل از فروش و میزان سود حاصل از فروش مشخص می شود.

نحوه تسویه، مشارکت درساخت و تضمین های دریافت شده، تضمین اجرای کامل تعهدات قرارداد مشارکت مدنی معادل ۵% آورده مالک در پروژه است .

" ثبهساز " مزایده برگزار می کند

بنابراین گزارش ؛ موضوع مزایده مشارکت درساخت مسـکونی واقع در اسـتان همدان- همدان - بلوارجانبازان - انتهای ۱۸ متری ابوذر - خیابـان ۱۰ متری نهـال - قطعات ۲ الی ۱۰ به نام پروژه نهال۲ الی نهال ۱۰ به ترتیب به زیربنای  ۱۶۵۲/۰۸  و ۱۶۴۶/۷۷ و ۱۰۷۶/۱۰ و ۱۰۵۹/۲۸ و ۱۰۲۸/۶۸ و ۹۹۴/۶ و ۹۸۹/۷۸ و ۹۶۵/۳۸ و۹۳۳/۰۴ متر مربع که همگی در ۶ طبقه شامل یک طبقه همکف و  ۵ طبقه مسکونی است. 

همچنین، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به محل شرکت مراجعه و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ است .

کد خبر 438485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =