عملکرد چند شرکت بورسی در بهار ۱۴۰۰

بررسی گزارش عملکرد چند شرکت بورسی در در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ بخوانید.

به گزارش صدای بورس، گزارش عملکرد نمادهای " دلر"، "فجر"، " ارفع"، " فایرا"، " شدوص"،" دابور"، کماسه"،" حبندر" و " دکپسول را در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ بخوانید.

«دلر»

داروسازی اکسیر «دلر» موفق شد در فصل بهار ۱۴۰۰ با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته سود خالص ۱۰۵ میلیارد تومانی (معادل ۹۳۶ ریال به ازای هر سهم) کسب کند. مبلغ فروش شرکت با رشد ۳۵ درصدی نسبت به بهار ۹۹ به حدود ۳۲۰ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت در این فصل همانند بهار ۹۹ برابر ۴۹ درصد است.

مبلغ فروش شرکت در این فصل رشد ۳۵ درصدی نسبت به زمستان داشته، حاشیه سود ناخالص آن کاهش ۶ واحد درصدی نشان می دهد و در نهایت سود خالص آن نسبت به زمستان ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آخرین قیمت سهم ۳۳۷۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر ۶.۵ درصد بازدهی کسب کرده است.

«فجر»

سهم «فجر» در سه ماهه اول سال به سود ۲۳۴۶ ریالی به ازای هر سهم رسید تا در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته با ۱۲۹۰ ریال سود، ۸۱ درصد رشد کند. این سود با ثبت فروش ۱۱۶۷.۵ میلیاردی به دست آمده که ۲۱۱ درصد از فروش بهار سال قبل بیشتر است. حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش بسیار مواجه همراه بوده و از ۳۹ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. کاهش حاشیه سود ناخالص و رشد فروش شرکت بیشتر به دلیل افزایش نرخ های مواد اولیه و محصولات بوده است.

فروش بهار فجر نسبت به زمستان با ۹۲۲ میلیارد تومان، ۲۴ درصد رشد داشته است اما در مقایسه با سود خالص ۵۵۷۰ ریالی زمستان، سود خالص شرکت با کاهش ۵۸ درصدی مواجه شده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان ۴۱ درصد بوده است. رشد ۸۱ درصدی نرخ مواد اولیه از عمده دلایل کاهش سود و حاشیه سود ناخالص شرکت است.

قیمت سهم با افزایش ۹۶ درصدی در سه ماه گذشته به ۳۶۱۷۰ ریال رسیده است.

«ارفع»

سهم «ارفع» سه ماهه اول سال جاری را با سود خالص ۴۷۰ میلیارد تومانی معادل ۳۹۱ ریال به ازای هر سهم به پایان رساند که ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. درآمد شرکت در این فصل ۱۶۷۰ میلیارد تومان گزارش شده است که ۵۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. همچنین حاشیه سود ناخالص بهار ۳۱ درصد است که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر ۳۰ درصد بوده است.

درآمد شرکت در این فصل کاهش ۳۵ درصدی نسبت به زمستان داشته، حاشیه سود ناخالص در زمستان ۳۷ درصد گزارش شده است و در نهایت سود خالص نسبت به زمستان ۵۵ درصد کاهش یافته است.

قیمت آخرین معامله سهم حدود ۱۴۳۰ تومان و نسبت به سه ماه گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.

«فایرا»

شرکت آلومینیوم ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ با رشد چشمگیر ۵۷۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سود خالص ۵۶۰ میلیارد تومانی (معادل ۵۸۲ ریال به ازای هر سهم) دست یافت. مبلغ فروش شرکت با رشد ۱۵۴ درصدی به بیش از ۲۴۵۰ میلیارد تومان و حاشیه سود ناخالص با رشد دو برابری به ۳۸ درصد رسید.

در این فصل نسبت به زمستان ۱۳۹۹، مبلغ فروش ۸ درصد و سود خالص به دلیل کاهش چشمگیر هزینه های عمومی اداری، ۱۰۰ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص کاهش ۶ درصدی داشته است.

آخرین قیمت سهم ۱۵۷۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر ۱۲ درصد افت ارزش داشته است.

«شدوص»

سهم «شدوص» سه ماهه اول سال جاری را با سود خالص ۳۴ میلیارد تومانی معادل ۷۲۸ ریال به ازای هر سهم به پایان رساند که ۱۶۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. درآمد شرکت در این فصل ۱۷۲ میلیارد تومان گزارش شده است که ۱۸۱ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. همچنین حاشیه سود ناخالص بهار ۲۶ درصد است که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر ۲۸ درصد بوده است.

درآمد شرکت در این فصل افزایش ۶۸ درصدی نسبت به زمستان داشته، حاشیه سود ناخالص زمستان ۲۸ درصد گزارش شده است و در نهایت سود خالص نسبت به زمستان ۶۲ درصد افزایش یافته است.

قیمت آخرین معامله سهم حدود ۲۰۰۰ تومان و نسبت به سه ماه گذشته حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است.

«دابور»

شرکت داروسازی ابوریحان «دابور» در فصل بهار ۱۴۰۰ حدودا ۶۷ میلیارد تومان سود خالص معادل ۱۱۱۵ ریال به ازای هر سهم به دست آورد.
سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۰٪ افزایش یافت. مبلغ فروش در این دوره با ۵۰٪ افزایش به ۲۱۵ میلیارد تومان رسید و حاشیه سود ناخالص آن همانند بهار ۱۳۹۹ در سطح ۵۰٪ بود.

فروش فصل بهار نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، ۳۰٪ و سود خالص آن نیز ۸٪ افزایش داشته است. اما حاشیه سود ناخالص طی این مدت تغییری نکرده است.

قیمت آخرین معامله سهم ۳۶۰۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر ۴% بازدهی کسب کرده است.

«کماسه»

تامین ماسه ریخته گری«کماسه» در فصل بهار، ۸.۹ میلیارد تومان سود خالص (۴۱ تومان به ازای هر سهم) ساخته و این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود(۲۸ درصد رشد). فروش این شرکت ۱۶۴ درصد افزایش داشته و حاشیه سود ناخالص از ۳۴ درصد در بهار ۹۹ به ۵۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. لازم به ذکر است که درآمد سرمایه گذاری های شرکت، منفی بوده و سایر درامد های غیر عملیاتی شرکت افت ۹۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. به همین دلیل شرکت نتوانسته علیرغم عملکرد خوب در فروش و بهای تمام شده، سودخالص شرکت رشد قابل توجهی نداشته است.

کماسه در فصل بهار ۳۱ درصد بیش تر از زمستان درآمد داشته است. سود ناخالص در فصل بهار نسبت به زمستان بخاطر کاهش نسبی بهای تمام شده کالا، ۸۸ درصد رشد داشته است. شرکت در زمستان زیان خالص شناسایی کرده بود که در فصل بهار توانست به ازای هر سهم ۴۱ تومان سود شناسایی کند که از دیگر دلایل آن، کاهش هزینه های مالی، هزینه های غیرعملیاتی و مالیات است.

قیمت سهام کماسه در سه ماه گذشته افت ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است.

«حبندر»

سهم «حبندر» در سه ماهه درحالی به سود ۱۷۴ ریالی به ازای هر سهم رسید که در مدت مشابه سال قبل این عدد زیان ۲۴ ریالی بوده است. این سود از ثبت درآمد ۴۶.۵ میلیاردی حاصل شده که نسبت به بهار سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص از ۴۱ درصد بهار سال قبل که با کاهش همراه بوده و به ۲۶ درصد رسیده است.

درآمد شرکت نسبت به زمستان با ۶۶.۵ میلیارد تومان، کاهش ۳۰ درصدی داشته است. سود سه ماهه زمستان ۱۶۱۱ بوده و در بهار با کاهش ۹۰ درصدی همراه بوده است. حاشیه سود ناخالص زمستان ۷۰ درصد بوده است.

قیمت سهم با افزایش ۴ درصدی در سه ماه گذشته به ۳۱۷۴۰ رسیده است.

«دکپسول»

سهم دکپسول سه ماهه اول سال جاری را با سود خالص ۲۷ میلیارد تومانی معادل ۱۳۶۴ ریال به ازای هر سهم به پایان رساند که ۲۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. درآمد شرکت در این فصل ۷۵ میلیارد تومان گزارش شده است که ۱۵۰ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. همچنین حاشیه سود ناخالص بهار ۵۲ درصد است که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر ۴۶ درصد بوده است.

درآمد شرکت در این فصل افزایش ۴۳ درصدی نسبت به زمستان داشته، حاشیه سود ناخالص زمستان ۷۷ درصد گزارش شده است و در نهایت سود خالص نسبت به زمستان ۵ درصد کاهش یافته است.

قیمت آخرین معامله سهم حدود ۳۲۷۰ تومان و نسبت به سه ماه گذشته حدود ۱۲درصد افزایش داشته است.

منبع: آوا تحلیل

کد خبر 435994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =