لحظه به لحظه با بازار ۲۳ تیر ۱۴۰۰

بازار سهام دیروز را با افت ناچیزی به پایان رسید و سهامداران بازار سرمایه منتظر دیدن نتایج بورس در آخرین روز جاری هفته چهارم تیر ماه هستند.

به گزارش صدای بورس بازار سهام دیروز را با افت ناچیزی به پایان رسید و سهامداران بازار سرمایه منتظر دیدن نتایج بورس در آخرین روز جاری هفته چهارم تیر ماه هستند. مهمترین اخبار بورس امروز چه اخباری است؟

۸:۵۲

بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#دی با حجم ۶۵ میلیون سهم

#وسین با حجم ۶۰ میلیون سهم

#غشان با حجم ۶۰ میلیون سهم

#وسپهر با حجم ۵۰ میلیون سهم

#لطیف با حجم ۴۰ میلیون سهم

بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#دی با حجم ۶۶۳ میلیون سهم

#فاهواز با حجم ۴۵ میلیون سهم

#سخواف با حجم ۲۶ میلیون سهم

#ثشرق با حجم ۲۶ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۲ میلیون سهم

۹:۰۷

امروز بازار با نوسان منفی قیمت آغاز به کار کرد.

۹:۱۸

نفتی ها امروز با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند.

سهم شپنا، شتران، شبریز و شراز منفی و متعادل اند. شبهرن، شنفت، شاوان مثبت و متعادل معامله می‌شوند.

۹:۲۰

سهام شیمیایی ها نیز امروز با افت قیمت نوسان می کنند.

پترول، شگویا، شفارس، بوعلی، شفن، فارس، شیران، تاپیکو، زاگرس، شپدیس، شلعاب، شاراک منفی و متعادل اند.

نوری، آریا، شلرد، کلر، پارس، شتوکا، شاملا، شجم و شکربن مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. شصدف و ساینا نیز نماد های مورد توجه گروه اند.

۹:۲۷

بانکی ها نیز امروز در بازار سرمایه با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار منفی داد و ستد می شوند.

وبصادر،وبملت، وپارس، وآیند، ونوین، وملل منفی و متعادل معامله می‌شوند. وسینا، وملل، وزمین، وکار، وگردش نیز مثبت و متعادل اند.

دی نیز امروز تک نماد پر عرضه گروه و سمایه نیز تک نماد مورد توجه گروه است.

۹:۵۱

فلزات اساسی نیز امروزدر تالار بورس همسو با دیگر گروه ها منفی و متعادل اند.

فملی، فولاد، فتوسا، فخوز، فاسمین، فولاژ، کویر، فرآور، زنگان، فسرب، هرمز و ارفع منفی و متعادل اند.

فروی، فزرین، فجر، فولای، فوکا، کیمیا و فنورد مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. فگستر و فاهواز نیز نماد های پر عرضه گروه اند.

۹:۵۹

سهم فملی با گرایشی منفی در محدوده ی صفر تابلو داد و ستد می شود.

۱۰:۱۴

اطلاعات بازار:
شاخص کل ۱,۳۰۱,۵۶۶
۲۳۲۳.۵۳ واحد منفی
ارزش بازار ۵۳,۰۵۶,۵۰۶ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۱۵,۶۷۱ میلیارد ریال
حجم معاملات ۱.۹۷۹ میلیارد سهم
نمادهای تاثیر گذار در شاخص
فولاد ۱۴۳۶ واحد منفی
فملی ۱۰۲۹ واحد منفی
میدکو ۹۸۵ واحد مثبت
کگل ۶۸۶ واحد منفی
نوری ۶۷۴ واحد مثبت
رمپنا ۶۳۷ واحد مثبت
شستا ۵۵۶ واحد منفی

بیشترین حجم معاملات:
دی ۱.۶۲ میلیارد سهم
خودرو ۹۱.۳ میلیون سهم
خپارس ۹۱.۳ میلیون سهم
خساپا ۹۰.۲ میلیون سهم
کرمان ۹۰ میلیون سهم

۱۱:۲۳

در پایان معاملات امروز بازار بورس نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نیرو(ونیرو)،نوش مازندران(غنوش)،صنایع شیمیایی فارس(شفارس)،صنایع سرما آفرین ایران(لسرما)،پتروشیمی پارس(پارس)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهند شد.

۱۱:۳۲

غذایی ها نیز امروز در تالار بورس با  نوسان منفی داد و ستد می شوند.

غنوش، غگل، غاذر، غکورش، غپاک،غویتا، غپاک، وبشهر، غزر، تبرک، غچین منفی و متعادل اند.

غفارس، غشهداب، غدیس، غسالم، بهپاک، غبهار، غبهنوش، غشاذر و غمینو نیز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.

غگلستا، غشان و غگیلا نیز نماد های مورد توجه گروه اند.

۱۱:۳۳

سهم شپنا با افزایش تقاضا در مدار مثبت داد و ستد می شود و شاوان با افزایش قیمت در سقف روزانه خود به صف نشست.

۱۱:۳۴

دارویی ها نیز امروز در بازار بورس با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می‌کنند.

دیران، دزهراوی، دسانکو، شفا، درهآور، دبالک، دکپسول و درازک مثبت و متعادل اند.

برکت، دتولید، والبر، دجابر، دامین و دسبحان منفی و متعادل معامله می‌شوند.

داسوه، دپارس، دابور و دروز نماد های مورد توجه گروه اند. تیپیکو و  دلقما نیز بدون دامنه و پرتقاضا داد و ستد می شوند.

۱۱:۳۵

انبوه سازی ها نیز با گرایش منفی داد و ستد می شوند.

در این میان ثشاهد، ثعمرا، ثاخت، ثنوسا، وساخت و ثتران مثبت و متعادل اند. کرمان، کیسون، ثبهساز، ثنوسا، ثغرب و ثپردیس منفی و متعادل معامله می‌شوند.

۱۱:۳۶

کانه های فلزی امروز با گرایش مثبت داد و ستد می شوند.

کاما، کچاد، کنور، کمنگنز و تاصیکو مثبت و متعادل اند.

کگل، کروی، کگهر و اپال منفی و متعادل اند. کبافق و کدما نیز نماد های مورد توجه گروه اند.

۱۱:۴۲

پیمانکاری ها با گرایش مثبت داد و ستد می شوند.

در این میان سهم وپسا منفی و متعادل است. خصدرا مثبت و متعادل معامله می شود و بالاس تک نماد پر تقاضای گروه است.

۱۱:۵۰

مخابراتی ها نیز امروز یکپارچه مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.

۱۱:۵۷

هتل‌داری ها نیز در تالار بورس با گرایش منفی داد و ستد می شوند.

در این میان گشان و سمگا مثبت و متعادل اند. گپارس و گکیش نیز پر عرضه های گروه اند.

۱۲:۳۰

رشد هزار و ۶۵۳واحدی شاخص کل (۰.۱۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۵هزار واحدی قرار داد. شاخص‌ هم وزن ۰.۳۴درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسید.

امروز در تالار بورس بیش از ۲۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی رخ داد و شاهد رشد بیش از سه درصد ۱۴۰نماد و افت بیش از سه درصد ۱۱۴نماد بودیم.

در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۲۵میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۳۱۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۴درصد یعنی پنج هزار و ۲۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار قابل توجهی از کل معاملات نشد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» و «خدمات فنی و مهندسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد پارس، نوری و آپ لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به وآیند، نمرینو و #اپیکو معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری پتروشیمی پارس حدود ۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک آینده با برتری حدود ۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۷۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۸۰میلیارد تومان بود.

کد خبر 435668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =