تصمیمات مجمع ۱۴ شرکت بورسی را بخوانید

تصمیمات مجمع ۱۴ شرکت بورسی در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گلوکوزان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ با حضور ۱۵درصد از سهامداران درمحل کارخانجات گلوکوزان برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، رضا مشهدی زاده به‌عنوان رئیس مجمع، اشکان دبیر و علیرضا حاذقی به‌عنوان ناظران مجمع و حسین احمدی بنی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
حسین احمدی بنی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع شرکت توسعه صنعتی غذایی زر، توسعه صنعت کیمیا زر، صنعتی آرد زر، خورشید تجارت البرز و البرز تلاش میهن به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه صنایع سیمان کرمان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ با حضور ۷۰درصد از سهامداران درمحل دفتر تهران واقع در خیابان آفریقا برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،شمس الله محمدی به‌عنوان رئیس مجمع ، رضا اسماعیلی و محمد جواد منصوری به‌عنوان ناظران مجمع و فریدون رحمانی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
فریدون رحمانی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
در مراسم این مجمع ۱۱۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد .
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
همچنین سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی گاز لوله روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با حضور ۵۳ درصد از سهامداران درمحل مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،علی علامه راد به‌عنوان رئیس مجمع ، روح اله شریفیان و اللهیار صالحی به‌عنوان ناظرمجمع و سیاوش بابایی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
یداله صادقی مرزناکی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
موسسه رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، سرمایه گذاری هامون کیش، احداث و خودکفایی صنایع شاخص (در حال تصفیه) ، صنایع لاستیکی سهند، تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ ایران و شرق روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با حضور ۴۶درصد از سهامداران درمحل هتل سیمرغ برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، مهدی امیری به‌عنوان رئیس مجمع ، مجتبی ستاری قهفرخی و امین غزالی به‌عنوان ناظران مجمع و محمد تقی صافدل به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
علیرضا پورباقریان مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد .
همچنین موسسه مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری پویا ، ایران و شرق، گروه سرمایه گذاری تدبیر، تولید و صادرات ریشمک و سرزمین پهناور مهر به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه فارسیت دورود روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با حضور ۲۵درصد از سهامداران درمحل دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،امیر سعیدی به‌عنوان رئیس مجمع ، محمد فریدونی و ابراهیم جباری به‌عنوان ناظران مجمع و امید شاه میرزایی جشوقانی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
محمد فریدونی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع محمد فریدونی، آتی امین بازار، توسن یار صنعت، توسعه فناوری اطلاعات طراحان امین، مهدی زندی حاجی آبادی، بهزاد خلج و حمیدرضا امینی به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع مس شهید باهنر روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با حضور ۷۷درصد از سهامداران درمحل شرکت صنایع مس شهید باهنر برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،غلامعلی اکوان به‌عنوان رئیس مجمع ، فرید حمدحیدری و عباس حسنی کبوترخانی به‌عنوان ناظران مجمع و مجیدضیائی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از احداث کارخانجات صنعتی به منظور تولید انواع فرآورده های مسی و آلیاژهای مسی و برنجی شامل لوله های مسی، لوله های برنجی، لوله های آلیاژ مس، نیکل، مفتول و مقاطع مختلف مسی، مفتول و مقاطع مختلف برنجی، ورق و تسمه مسی، ورق و تسمه برنجی، ورق و تسمه آلیاژ مس، نیکل و سایر آلیاژ های مسی و برنجی، پولک سکه ضرب نشده و سایر تولیدات مربوط به مس و آلیاژهای مسی و برنجی، واردات ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه هر نوع کالای مجاز برای کارخانجات و بخش های تولیدی، صادرات تولیدات شرکت و کالای مجاز و هرگونه فعالیت های مجاز بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت .به طور کلی شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاریه به انجام کلیه معاملات، فعالیت ها و مشارکت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط یا پیوستگی داشته باشد مبادرت کند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با حضور ۵۲درصد از سهامداران درمحل خیابان قائم مقام فراهانی برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،حسن پور فرج قاجاری به‌عنوان رئیس مجمع ، محمد غلامی و محمد رضا حسینیان به‌عنوان ناظران مجمع و حمید جعفری به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
سمیرا عرفانیان اسیائی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان، مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد، فولاد پارس آرین نیزار، شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار، دلتا صنعت پارس نیزار، فروزان حساب ایرانیان و سپهر تحلیل کوشا به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با حضور ۷۴درصد از سهامداران درمحل شهرستان تربت جام برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،جعفر عباسی اوخچی به‌عنوان رئیس مجمع ، رضا کشاورز و سینا نظری به‌عنوان ناظران مجمع و محمود مشفقی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
منصور ارباب افضلی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
موسسه رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پاکسان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور ۷۶درصد از سهامداران درمحل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد .
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،علی ملکی به‌عنوان رئیس مجمع ، مجید امدادی و امیر علی نعمت الهی به‌عنوان ناظران مجمع و حسن بقائی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
حسن بقائی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۱۲۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد .
موسسه هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شراکت به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، مدیریت یاران توسعه بهشهر، صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، صنعتی بهپاک و خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

مجمع عمومی سالانه و فوق‌العاده شرکت عایق های الکتریکی پارس روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ با حضور ۹۷درصد از سهامداران درمحل شرکت ایران ترانسفو برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،سهند علی فلاحی به‌عنوان رئیس مجمع ، امیر محمدی و سعید تقیلو به‌عنوان ناظران مجمع و علی نعمتی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
حمید کاظمی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
در مراسم این مجمع ۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد .
همچنین موسسه رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شراکت به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.
در مراسم مجمع فوق العاده این شرکت با افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۵۶ درصد از سهامداران از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت عمران و سازندگی استان قزوین روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ با حضور ۱۸درصد از سهامداران درمحل سالن مهندس بهشتی برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،علی عبدالعلی زاده به‌عنوان رئیس مجمع ، فرهاد فضلعلی زاده و حمید رضا شکوهیان به‌عنوان ناظران مجمع و حسین مهدیخانی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
مهدی سلطانیه مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
همچنین موسسه رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شراکت به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات و ولایت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایرانیت روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با حضور ۵۴درصد از سهامداران درمحل خیابان ولیعصر برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،امیر حسین عطائی به‌عنوان رئیس مجمع ، علیرضا محمدی و سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی به‌عنوان ناظران مجمع و منصور مظاهری به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.منصور مظاهری کلهرودی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
موسسه کاشفان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

کد خبر 430287

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

 • تصمیمات مجمع ۵ شرکت را بخوانید

  تصمیمات مجمع ۵ شرکت را بخوانید

  در این مقاله به مبحث تصمیمات مجمع می پردازیم و انواع مجمع را ذکر می کنیم سپس به معرفی مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده برخی از شرکت ها می پردازیم.

 • تصمیمات مجمع سه شرکت بورسی منتشر شد

  تصمیمات مجمع سه شرکت بورسی منتشر شد

  مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالانه شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، گروه صنایع کاغذ پارس و تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک تشکیل شد.

 • در مجمع ۷ شرکت بورسی چه گذشت؟

  در مجمع ۷ شرکت بورسی چه گذشت؟

  مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت های گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، پتروشیمی اصفهان، آهنگری تراکتور سازی ایران، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، بانک دی، تامین سرمایه امید و سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تشکیل شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =