شکست رکورد سودآوری در «ثمسکن»

سود تلفیقی ۲۷۶ میلیارد تومانی در ۳۰ سال گذشته به ثبت رسید.

به گزارش صدای بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه‌گذاری مسکن  برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹با حضور حدود۷۷  درصد از سهامداران به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد.  همچنین در مجمع ثمسکن تقسیم سود ۱۰۰ ریالی تصویب و تصمیم گرفته شد که  مابقی سود نیز به اندوخته سرمایه منتقل شود.

افزایش ۳۶درصدی تولید 

روزبه ظهیری، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به کاهش تولیدی که شرکت در سال۹۷ با آن مواجه بود، تعریف ۴۷ پروژه راراهکار عبور از آن شرایط قلمداد کرد و گفت: این ۴۷ پروژه شامل ۹ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی با زیربناییک میلیون و ۴۲۰ هزار مترمربع در کمیته سرمایه‌گذاریشرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تصویب شد. البته در سال ۹۷ وضعیت تولید شرکت در شرایط خوبی به سر نمی‌برد که با تعریف این پروژه‌ها توانستیم از کاهش تولید عبور کرده و این پروژه‌ها را طبق یک برنامهزمانبندی در سبد اجرا قرار دهیم.

ظهیری با اعلام این موضوع که در سال مالی۹۹، اجرای ۲۲ طرح در کمیته سرمایه‌گذاری مورد تصویب قرار گرفت افزود: پروژه‌های مصوب اضافه شده کمیتهسرمایه‌گذاری  امسال به ۲هزار ۷۰۰ واحد رسیده و باید گفت به طور متوسط در ۴ سال اخیر ۱۹۰ هزار متر مربع تولید داشته‌ایم.امسال هم تولید شرکت حدود ۱۳هزار متر مربع افزایش داشت که بر این اساسافزایش ۳۶درصد ی تجربه شد.

ثمره‌دهی منطقی‌سازی سبد فعالیت  

او با اعلام این موضوع که در سال‌های اخیر برای متعادل کردن سبد تولید واحدهای تجاری برنامه‌ریزی داشتیم گفت: اگرچه در سال ۹۷، حدود ۱۱درصد از سبد تولید ما را واحدهای تجاری به خود اختصاص داده بود، اما با یک برنامه ریزی این عدد را کاهش دادیم . امروزه آن را به ۷درصد رسانده‌ایم که یک نسبت منطقی برای پروژه‌های تجاری است.امسال هم ۱۵  پروژه با زیربنای ۲۲۷هزار متر و با حدود ۱۲۸۰ واحد به اتمام رسید.

مدیرعامل ثمکسن با اشاره به اصلاح سبد فعالیت گروهافزود: اصلاح ترکیب سبد فعالیت شرکت گروهسرمایه‌گذاری مسکن با افزایش سهم بخش مسکونی از۸۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۹،هم‌راستا با تغییرات بازار و کاهش مطلوبیتسرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری انجام شد.  

افزایش۱۸۶ درصدی سود تلفیقی

ظهیری در خصوص روند سودآوری تلفیقی "ثمکسن"اظهار داشت : امسال به یک رکورد تاریخی در ۳۰ سالگذشته که ثبت سود تلفیقی  ۲۷۶ میلیارد تومان بود رسیدیم.اگر این رقم را با متوسط ۱۰سال گذشتهمقایسه کنیم متوجه می‌شویم که حدود ۸۶میلیارد تومانبیشتر از میانگین ۱۰ساله بوده است. بقر این اساس سودآوری تلفیقی گروه سرمایه‌گذاری مسکن افزایش۱۸۶ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد و با این حساب روند سودآوری و توسعه در مدت سه سالپیاپی را استمرار بخشید.

تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد ی

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به این مطلب که   لازم است شرکت‌های هلدینگ از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند به بررسی سهم بازار سرمایه در سودآوری ثمسکن پرداخت و گفت: ما در سنوات گذشته به این دلیل که یک شرکت ساختمان محور بوده‌ایم نتوانستیم به طور مطلوب از این بازار بهره ببریم .با این حال امسال حدود ۱۵۴ میلیارد تومان ازسود شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از فروش سهام وعرضه سهام زیرمجموعه‌های شرکت و برگشت به چرخه تولید حاصل شده است . البته سرمایه‌گذاری مسکن تقریبا ۲۰۰میلیارد تومان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کرد.همچنین جذب منابع مورد نیازبرای توسعه فعالیت‌های گروه با استفاده از ظرفیت بازارسرمایه معادل چیزی بیش از ۴۰ درصد از سرمایهشرکت در سال‌های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.

ظهیری افزود : امسال از ۸۰۰ واحد پروژه آبشار ۵۰۰واحد تحویل داده شد. پروژه سکنه نیز با یک برنامه ویژه برای جلب رضایت مشتریان پیش می‌رود علاوه بر این از پروژه المپیک یک برج که شامل ۲۰۰ واحد است را تحویل داده‌ایم.

رشد ۱۴درصدی فروش 

وی حجم ریالی فروش شرکت را حدود ۹۵۰میلیارد تومان قلمداد کرد و گفت: این میزان فروش حدود ۱۰۰هزار متر مربع بوده است. البته میزان واحدهای تجاری فروخته شده امسال متناسب با حجم ۷درصدی سبد شرکت بود، که یعنی حجم بیشتر فروش را در دارایی‌های راکد قرار داده‌ایم.اگر بخواهیم نسبت به سال ۹۸ مقایسه‌ایداشته  باشیم باید بگوییم که سال ۹۸ حدود ۹۰هزار متر مربع فروش داشته‌ایم و امسال با یک رشد ۱۴درصدی رو به رو بودیم.

ظهیری اضافه کرد:۴۳ میلیارد تومان سود از عملکردحوزه ساخت و ساز کسب کرده ایم،البته ۲۴ میلیاردتومان زیان نیز از پروژه آبشار شناسایی کردیم. تا سالمالی ۹۸  تسهیلات اندکی را  از سیستم بانکی دریافتکرده ایم ولی امسال با جهش ۱۰۰ میلیاردی در اخذتسهیلات همراه بوده‌ایم. همچنین در این روند ،فروش ۱۰ هزار میلیارد ریالی در سال مالی ۱۳۹۹ و کاهش ۶۰ درصدی دارایی‌های تجاری راکد حاصل شد.

ظهیری ادامه داد: البته حد نصاب جدید در سودآوریشرکت اصلی با تحقق رقم یک‌هزار و ۷۰۶ میلیارد ریالبا رشد ۳.۵ برابری نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

وی گفت :حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه درشرکت‌های تابعه وجود داشت که آنها را نیز پیگیریکرده‌ایم و حدود ۱۲۰میلیارد تومان سرمایه نیز در شرکت‌های تابعه افزایش   داشته‌ایم که حدود ۲۰تا ۳۰میلیارد تومان برای شرکت منابع جدید رقم زد.

امکان خانه‌دار شدن با سرمایه های خرد

مدیرعامل هلدینگ مسکن از روش تامین مالی جدیدی در این شرکت خبر داد و گفت: تامین مالی جدید شرکت کهدر حوزه ساختمان نیز روشی جدید است که امکانخرید مسکن برای سرمایه خرد و تامین مالی شرکتهای سازنده را فراهم می کند.این روش نوعی روشسلف است که در کمیته فقهی تصویب شده و در بورسکالا در مرحله اخذ مجوز است. براین اساس، ابتکارگروه سرمایه‌گذاری مسکن برای جبران کاهش قدرتخرید مسکن با طراحی و اخذ مجوزهای لازم برایانتشار نخستین «اوراق سلف موازی استاندارد مسکن»در کشور صورت گرفته است و راهکاری برای خانه‌دار شدن افراد با سرمایه های خرد است.

برنامه جدیددر راه 

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن از برنامه جدیدی این گروه خبر داد و گفت:برنامه ۱۰ساله داریم کهچنانچه زلزله سبب تخریب واحدهای ساخته شده ما شدتمام خسارت های آن را پرداخت کنیم.این طرح برای مادر دوره رکود شانس فروش بیشتر خواهد داشت.همچنین دفتر فناوری و نوآوری شرکت سرمایه گذاریمسکن با هماهنگی مرکز نوآوری ریاست جمهوری درحال ایجاد طرح پروژه "ارتقا کیفیت و ساخت و ساز پایدار"است تا به ساخت سازه‌ها و ساختمان نگاهنوآورانه شکل بگیرد.این پروژه از جمله پروژه‌هایسازمان ملل بوده که با ارائه بودجه ای اندک از سویاین سازمان در حال پیگیری است.

منبع:  هفته نامه بورس

کد خبر 430057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =