۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶
نتیجه نهایی «تمحرکه» اعلام شد

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه از نتیجه نهایی دعوی له شرکت خبر داد.

به گزارش صدای بورس، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه با نماد «تمحرکه» و با سرمایه ثبت شده ۱۲۱۸۴۳ میلیون ریال در افشای اطلاعات با اهمیت از گروه ب در کدال از نتیجه نهایی دعوی له شرکت در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ خبر داد.

جلسه هیات با حضور کلیه اعضا در موعد مقرر تشکیل شد. مؤدی،وکیل یا نماینده قانونی وی با وجود فرصت کافی و مناسب در هیأت حضور نیافته و لایحه ای به هیأت ارسال نکرده است .حسب مطالعه محتویات پرونده و گزارش مندرجات مالیات متمم درآمد مشمول مالیات با توجه به اطلاعات واصله از طرف دوم در سیستم جستجوی اطلاعات مؤدیان مالیاتی محاسبه و تشخیص شد و متعاقب اعتراض مؤدی و گزارش مجری محترم قرار رسیدگی به شماره ۱۲۷/۶۳/۷۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ در این هیأت مطرح است. با توجه به توضیحات کافی و مستند مجری محترم در بندهای یک، دو و سه گزارش مذکور و ملاحظه مستندات موجود اعضا هیأت ضمن پذیرش گزارش قرار انجام شده با توجه به تعدیل مأخذ درآمد مشمول متمم عملکرد جرائم قابل مطالبه در اجرای مفاد ماده ۱۶۹مکرر ق.م.م از مؤدی جمعا به مبلغ ۴,۴۱۷,۱۷۸ ریال قابل مطالبه خواهد بود. این رأی در اجرای ماده ۲۴۷قانون مالیات های مستقیم و بند (۲) ماده ۱۰و تبصره ۲ماده ۱۶قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ترتیب ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در هیأت تجدید نظر و ظرف مدت ۳ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نتیجه این دعوی، تعدیل جرایم به نفع شرکت از مبلغ ۲.۹۱۴ میلیون ریال به ۴.۴ میلیون ریال شد.

این شرکت در اطلاعیه ای دیگر، نتیجه نهایی دعوی له شرکت، تعدیل مالیات عملکرد ۱۳۹۱ به نفع شرکت از مبلغ ۲.۴۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۴.۷ میلیون ریال     

 ۳۳جلسه هیات با حضور کلیه اعضا در موعد مقرر تشکیل شد. مؤدی، وکیل یا نماینده قانونی وی با وجود فرصت کافی و مناسب در هیأت حضور نیافته و لایحه ای نیز به هیأت ارسال نشده است . حسب مطالعه محتویات پرونده و گزارش مندرجات مالیات متمم درآمد مشمول مالیات با توجه به اطلاعات واصله از طرف دوم در سیستم جستجوی اطلاعات مؤدیان مالیاتی محاسبه و تشخیص شده و متعاقب اعتراض مؤدی و گزارش مجری محترم قرار رسیدگی به شماره ۱۲۷/۶۳/۷۳۱ مورخ۱۳۹۹/۲/۶ در این هیأت مطرح است.با توجه به توضیحات کافی و مستند مجری محترم در بندهای یک ، دو و سه گزارش مذکور و ملاحظه مستندات موجود اعضا هیأت ضمن پذیرش گزارش قرار انجام شده با توجه به اختلاف باقی مانده از قسمت بند یک گزارش مجری قرار رسیدگی درآمد مشمول از مأخذ ۱۹,۱۴۱,۱۰۴ ریال قابل محاسبه و مالیات متعلقه به مبلغ ۴,۷۸۵,۲۷۶ ریال قابل مطالبه خواهد بود.

ضمنا با عنایت به توضیحات بند ۳ گزارش مجری محترم قرار رسیدگی در اجرای بخشنامه شماره۲۳/۱۲۵۲۰/د مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ معاونت مالیات های مستقیم با توجه به توضیحات و مستندات موجود در بند ۴ لایحه تسلیمی مؤدی و مدارک موجود اعضا هیأت ضمن تایید مراتب مقرر می دارد اداره امور مالیاتی مربوطه برابر بندهای ۵و۲,۳,۴ بخشنامه فوق الذکر ضمن ویرایش و اصلاح اطلاعات در سامانه استخراج اطلاعات و در صورت نیاز نسبت به اعمال مفاد تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م برابر مقررات اقدام نماید. این رأی در اجرای ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و بند (۲) ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ترتیب ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ در هیأت تجدید نظر و ظرف مدت ۳ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.     

کد خبر 429556

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =