۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷
«وشهر» مزایده دارد

بانک شهر مزایده برگزار می کند.

به گزارش صدای بورس، بانک شهر در افشای اطلاعات با اهمیت در کدال اعلام کرد موضوع مزایده فروش ۱۱۰ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات بوده و تاریخ برگزاری مزایده ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ است.

 بر این اساس بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا ۱۱۰ رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های درج شده در آگهی با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ لغایت ۹۹/۱۲/۱۷ با شرایط نقد ، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات به فروش رساند .
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده با پرداخت هزینه مربوطه و تسلیم پیشنهادها همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ بجزایام تعطیل رسمی به نشانی تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک ۲، طبقه اول، واحد ۴ شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش (کارگزار فروش) مراجعه و یا با تلفن‌های ۲-۸۸۶۵۴۵۸۱– ۰۹۱۰۱۵۴۴۳۹۹ و ۰۹۰۱۰۴۸۰۶۹۳ تماس حاصل کنند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۵ و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر کارگزار است. جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون شرکت و ناظرین در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰ صبح در نشانی تهران،خیابان ولیعصر،بالاتر از میرداماد،بلوار شهید ستاری، نبش کوچه مدیر،پلاک ۲، واحد ۴ شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش سالن جلسات تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفینامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود. توضیحات: متقاضی می بایست هزینه خرید پاکت های مزایده را به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد به حساب شماره۷۰۰۷۸۷۳۹۶۲۲۸بانک شهر شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش واریز و اصل رسید آن را برای دریافت اوراق مزایده تحویل نماید.(ضمناً مبلغ شرکت در مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی شود).
شرکت کنندگان  مزایده جهت ارائه پیشنهاد می‌بایستی مبلغ سپرده معادل پنج درصد (۵%) قیمت پایه مزایده اعلام شده در آگهی منتشره را به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه این شرکت واریز و رسید آن را در پاکت مربوطه قرارداده و تحویل نمایند. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده (سربسته) تسلیم شود.
 املاک با وضعیت و اوصاف و شرایط موجود و اطلاعات مندرج در آگهی مزایده به فروش می‌رسد و پیشنهاد دهنده از وضع و شرایط ملک اطلاع کامل دارد و با علم و آگاهی کامل بر این موضوعات در مزایده شرکت کرده است و لذا حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص و تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط نمود. مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی براساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله عقد قرارداد مختار است.بازدید از املاک با هماهنگی مقدور می‌باشد. در صورت دریافت انواع پیشنهادهای خرید، به صورت نقدی یا نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات جهت یک ملک، مزایده‌گزار مختار است براساس صرفه وصلاح بانک نسبت به انتخاب برگزیده مزایده یا رد پیشنهادها اقدام کند. کمیسیون معاملات پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت روند انجام مزایده، بعد از تعیین برگزیدگان مزایده برابر آئین‌نامه معاملات ،حداکثر ظرف مدت هفت (۷) روز کاری بعد از روز بازگشایی پیشنهادها از طریق شرکت مزایده‌گزار به ترتیب به برگزیدگان اول و دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌شود.
لذا چنانچه ابلاغ به هر دلیل از جمله استنکاف از دریافت از سوی مزایده‌گر یا غیره مواجه گردد، تبعات آن برعهده مزایده‌گر خواهد بود و مزایده‎گزار هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت. با اعلام نتایج مزایده، برگزیده اول مکلف است از تاریخ ابلاغ کتبی ارسالی با پست سفارشی دو قبضه با مراجعه به شرکت مزایده‌گزارحداکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ مرحله اول ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) و با مراجعه به شعبه عامل و تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات (در صورت استفاده از تسهیلات) اقدام نماید و در صورت انقضای مدت مذکور، عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی مزایده‌گر به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده اول ضبط و توقیف می‎شود و مزایده‌گزار مراتب را به برگزیده دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی برگزیده دوم به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده دوم ضبط و توقیف می‎شود وبرگزیده مزایده با امضا برگه شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده حق هرگونه ادعا و اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود. شرایط فروش: الف) بصورت نقد ( تسویه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه) :۱) حداقل ده درصد(۱۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد.۲) حداقل بیست درصد ۲۰% ثمن معامله هنگام تحویل ملک و ظرف مدت دو ماه (مجموعاً سی درصد (۳۰%) ثمن معامله).۳)حداقل شصت درصد ۶۰% ثمن معامله ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد.۴)حداکثر ده درصد ۱۰% ثمن معامله هنگام انتقال اسناد مالکیت در دفتر اسناد رسمی. تبصره: در صورت عدم تسویه ثمن معامله قبل از شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، علاوه بر خسارات تاخیر تادیه یا وجوه التزام، سود مصوب بانک محاسبه و اخذ می شود. ب: نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات (حداقل ۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸%):۱) حداقل پیش پرداخت نقدی، همزمان با انعقاد قرارداد ۲۰% ثمن معامله و حداقل پرداخت همزمان با تحویل ملک از ۳۰% الی ۶۰% ثمن معامله و بشرح جدول شماره یک ذیل.۲)انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی.تبصره: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش های اقساطی از طریق اعطای تسهیلات در صورتیکه واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شوند مشمول دریافت تسهیلات می گردند بدین لحاظ می بایست کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اعلامی جهت اعتبار سنجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ارائه نمایند. چنانچه متقاضی حائز شرایط دریافت تسهیلات نباشد (از جمله بدحسابی و سوء سابقه چک برگشتی و تسهیلات /تعهدات غیر جاری و ... ) مزایده گزار در هر مرحله از مزایده مختار خواهد بود پیشنهاد شرکت کننده در مزایده را رد نماید.ج: نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت اجاره به شرط تملیک (حداقل ۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماهه با نرخ سود سالیانه ۱۸%) :۱) حداقل چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برا ی خریدهای جزئی یا تک.۲)حداقل بیست درصد (۲۰%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برای خریدهای ده (۱۰) واحد به بالا یا خرید یک بلوک کامل از مجتمع.۳) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی. اصلاحات انجام شده در آخرین آگهی و وب سایت http://shahr-bank.ir و http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده است.

کد خبر 429276

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =