تصویب افزایش سرمایه های جذاب ۵ شرکت بورسی/ کاما افزایش سرمایه را تعدیل کرد

افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری پارس توشه، تولیدی چدن سازان، داروسازی تولید دارو، باما و بیمه دی به تصویب هیات مدیره شرکت ها رسیده است.

 افزایش سرمایه ٢٢٠ درصدی سرمایه گذاری پارس توشه

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با نماد «وتوشه» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی «چدن»

شرکت تولیدی چدن سازان با نماد «چدن» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه جهت بهبود تراز مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

افزایش سرمایه ۴۲ درصدی «دتولید»

شرکت داروسازی تولید دارو با نماد «دتولید» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور ماشین الات و تجهیزات تولیدی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

افزایش سرمایه ۸۰ درصدی «کاما»

شرکت باما با نماد «کاما» طی اصلاحیه ای در کدال اعلام کرد که افزایش سرمایه خود را از ٢٧٩ درصد به ٨۵ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تغییر داد. براین اساس پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  ۱۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۸ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح‌ ساختار ‌مالی‌ و ‌بهبود ‌نسبت ‌مالکانه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

افزایش سرمایه جذاب ٢٣۴ درصدی بیمه دی

شرکت بیمه دی با نماد ودی(ذودی) در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور تامین مالی، اصلاح ساختار سرمایه و حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

کد خبر 426856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =