رشد کم سابقه عملکرد «وخارزم» در چهار ماهه نخست سال

 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش بیش از ۱۴ درصد در مهر ماه متاثر از ریسک های سیستماتیک همراه بود و در همین دوره ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه گذاری خوارزمی روند کاهشی به خود گرفت.

به گزارش صدای بورس شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش بیش از ۱۴ درصد در مهر ماه متاثر از ریسک های سیستماتیک همراه بود و در همین دوره ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه گذاری خوارزمی روند کاهشی به خود گرفت. ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت در پایان شهریور ماه ۹۸۴۴۸ میلیارد ریال بود که در پایان مهرماه به رقم ۸۵۸۳۱ میلیارد ریال رسید.

با توجه به بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت در پایان مهرماه به میزان ۱۱۳۴۸میلیارد ریال مازاد ارزشی بالغ بر  ۷۴۴۸۳ میلیارد ریال قابل برآورد است.

عمده سرمایه گذاری این شرکت در صنعت بانک ها و موسسات مالی، شرکت های هلدینگ، رایانه، محصولات شیمیایی، محصولات دارویی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی متنوع شده است.

روند عملکرد ماهانه وخارزم

شرح ( واحد میلیارد ریال)

مهر۱۳۹۹

شهریور۱۳۹۹

مرداد۱۳۹۹

تیر۱۳۹۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

۱,۴۱۲,۳۵۵

۱,۶۵۲,۲۲۶

۱,۷۵۷,۲۲۹

۱,۹۲۴,۸۴۵

ارزش بازار پرتفوی بورسی انتهای دوره

۸۵,۸۳۱

۹۸,۴۴۸

۱۱۰,۵۸۳

۱۲۶,۲۱۱

اختلاف پرتفوی بورسی نسبت به بهای تمام شده

۷۴,۴۸۳

۸۶,۹۹۵

۹۹,۰۳۰

۱۱۵,۱۸۰

سود ناشی از واگذاری سهام

۲۴۷

۸۰۰

۴,۷۵۹

۵,۱۸۵

سهام تحصیل شده بورسی

۳۴۴

۶۶۸

۱,۰۷۷

۱,۸۲۲

سهام تحصیل شده غیر بورسی

۱۵۱

۸۷۲

۰

۰

سهام واگذار شده

۵۱۰

۱,۵۶۸

۵,۳۱۳

۶,۵۳۰

درآمد نقدی سود سهام

۱۶

۲

۱۴۳

۹۴۸

این شرکت در مهرماه سهام شرکت های گروه بهمن، تجارت الکترونیک پارسیان، البرز دارو، واحدهای سرمایه گذاری صندوق بادرآمد ثابت، دارا الگوریتم و .. را به ارزش ۵۰۹ میلیارد ریال فروخت و از این محل مبلغ ۲۴۶میلیارد ریال سود کسب کرد. همچنین تا پایان مهرماه  مبلغ ۵/۱۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از سود سهام از مجامع برگزار شده کسب کرده است.

 این شرکت در ماه قبل ۶۶۸ میلیارد ریال در بورس خرید کرد که عمده آن صندوق های قابل معامله در بورس بودند. در مردادماه بخشی از سهام چادر ملو، دارویی کاسپین تامین، ملی مس، فولاد ارفع و واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمدهای ثابت دارا الگوریتم در چارچوب برنامه بازآرایی پرتفوی خود به پرتفوی بورسی افزود.

 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  در ۱۲ ماهه 
این شرکت در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۹۹ مبلغ ۴۵۶ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که رشد ۳۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. وخارزم در سال مالی ۹۹ مبلغ ۶۷۱۶ میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۹ درصد رشد داشته است. عمده این رشد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

سود عملیاتی شرکت نیز مبلغ ۶۵۲۰میلیارد ریال حاصل شده که نسبت به مدت مشابه ۱۹۰ درصد رشد داشته است. کاهش ۹درصدی هزینه مالی نیز اتفاق مثبتی برای شرکت تلقی می شود.

سود خالص وخارزم در پایان دوره مبلغ ۵۷۰۶ میلیارد ریال محقق شده که ۳۱۲درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

مقایسه اقلام مهم صورت های مالی

شرح(میلیارد ریال)

سال مالی منتهی به پایان خرداد۹۸

سال مالی منتهی به پایان خرداد۹۹

درصد تغییر

درآمد عملیاتی

۲,۴۰۳

۶,۷۱۶

۱۷۹

هزینه عملیاتی

(۱۵۵)

(۱۹۵)

۲۶

سود عملیاتی

۲,۲۴۸

۶,۵۲۱

۱۹۰

هزینه مالی

(۸۹۷)

(۸۱۳)

(۹)

سود خالص

۱,۳۸۴

۵,۷۰۶

۳۱۲

سود هر سهم (ریال)

۱۱۰

۴۵۷

۳۱۵

سرمایه

۱۲,۵۰۰

۱۲,۵۰۰

حاشیه سود خالص

۵۷%

۸۵%

حاشیه سود عملیاتی

۹۳%

۹۷%

حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص در این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه رشد داشته که بیانگر ارتقای شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد.

مجمع شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ در تاریخ ۲۹/۷/۹۹ با رعایت همه مسایل مرتبط با بیماری کووید ۱۹ برگزار شد و پرداخت مبلغ ۵۰ ریال به عنوان سود نقدی هر سهم به تصویب سهامداران رسید.

بررسی صورت های مالی سه ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره سه ماه نخست سال مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۰ مبلغ ۸۸۷ریال سود برای هر سهم محقق کرده که تقریبا دو برابر سود سال مالی ۹۹است.

این شرکت در سه ماه نخست سال مالی ۱۱۲۷۴میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به کل سال مالی ۹۹حدود ۶۸ درصد بیشتر است و نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته ۷۷۴درصد رشد نشان می دهد. عمده دلیل رشد درآمد های عملیاتی متاثر از فروش سرمایه گذاری ها است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه تابستان ۹۹درصد بوده است.  کنترل هزینه مالی و کاهش ۹درصدی آن نسبت به مدت مشابه سبب شده تا سود خالص ۱۱۰۸۱میلیارد ریال حاصل شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ برابر بیشتر است.

حاشیه سود خالص شرکت نیز ۹۸درصد شده و به بیشترین مقدار خود رسیده است.

 مقایسه فصلی سودآوری وخارزم

شرح(میلیارد ریال)

تابستان ۹۸

(۳ماه نخست سال مالی ۹۸)

تابستان ۹۹

(۳ماه نخست سال مالی۱۴۰۰)

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل

درآمد عملیاتی

۱,۲۹۰

۱۱,۲۷۴

۷۷۴

هزینه عملیاتی

(۳۲)

(۵۱)

۵۸

سود عملیاتی

۱,۲۵۸

۱۱,۲۲۳

۷۹۲

هزینه مالی

(۱۶۱)

(۱۴۷)

(۹)

سود خالص

۱,۰۹۶

۱۱,۰۸۲

۹۱۱

سود هر سهم

۸۸

۸۸۷

۹۰۸

سرمایه

۱۲,۵۰۰

۱۲,۵۰۰

حاشیه سود خالص

۸۵%

۹۸%

حاشیه سود عملیاتی

۹۷%

۹۹%

همانطور که مشاهده می شود وخارزم در گزارش سه ماه نخست سال مالی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ ، رشد کم سابقه ای در سودآوری داشته که عمده آن ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است و از طرف دیگر با کنترل هزینه ها توانسته حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص را افزایش دهد.

کد خبر 421218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =