۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
آخرین وضعیت عملکرد ۵ شرکت بورسی

شرکت های قند هکمتان، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، ویتانا، پارس سرام و رایان هم افزا گزارش عملکرد ماهانه خود را (مرداد ماه) منتشر کردند.

رشد ۵۲ درصدی درآمد «قهکمت» در ۱۱ ماه

شرکت قند هکمتان در مرداد ماه سال جاری معادل ۶ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل با کاهش ۹۱ درصدی مواجه بوده است.

«قهکمت» با سرمایه ثبت شده ۴۱۰,۴۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۶۲ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵۲ درصدی برخوردار بوده است.

نگاهی به عملکرد مردادماه «بزاگرس»

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در یک ماه منتهی به مردادماه ۹۹ معادل ۲۴ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال مالی ۹۸ با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

«بزاگرس» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹ مبلغ ۸۱ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۱ درصد رشد نشان می دهد.

«غویتا» مرداد خوبی پشت سر گذاشت

شرکت ویتانا در گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۹۹ معادل ۴۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که از رشد ۳۷ درصدی نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال مالی ۹۹ برخوردار بوده است.

«غویتا» با سرمایه ثبت شده ۱,۳۱۶,۰۱۸ میلیون ریال در عملکرد هشت ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که در مقایسه با سال مالی گذشته رشد ۶۴ درصدی داشته است.

«کسرام» ۳.۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

شرکت پارس سرام در ماه مرداد از فروش محصولات خود معادل ۳.۵ میلیارد تومان درآمده کسب کرده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل رشد ۵۴ درصدی داشته است.

«کسرام» با سرمایه ثبت شده ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۹ مبلغ ۲۵.۱ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار بود.

«رافزا» در مرداد گل کاشت

شرکت رایان هم افزا در دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ ۲۲ میلیارد تومان درآمد محقق کرده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۸,۶۱۵ درصد افزایش یافته است. این شرکت اعلام کرده که مبالغ ارائه شده برای عملکرد ماه مرداد بصورت خالص و پس از کسر جرائم مربوطه است.

«رافزا» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ مبلغ ۷۴ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷۰ درصد رشد داشته است.

کد خبر 415715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =