«میدکو» شفاف‌سازی کرد

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با صدور اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، نتایج حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی این شرکت را اعلام کرد.

 به گزارش صدای بورس، با توجه سوالات مطرح شده و ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی، پاسخ به این سوالات به شرح ذیل است:

۱- زمان‌بندی پرداخت تسهیلات فولاد زرند، فولاد بوتیا، بابک مس و فولاد سیرجان را مرقوم فرمایید. آیا شرکت برنامه‌ای برای ریالی نمودن وام‌های ارزی خود مطابق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دارد؟

بازپرداخت تسهیلات ریالی شرکت‌های اشاره شده در چارچوب هماهنگی با بانک‌های عامل در حال نهایی شدن است. موضوع ریالی نمودن وام‌های ارزی در حال بررسی است.

۲- شرکت فولاد زرند امسال با چند درصد ظرفیت، بیلت خود را تولید می‌کند؟ آیا در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ درصد ظرفیت خواهد رسید؟

با توجه به راه‌اندازی فولاد زرند از نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، فولاد زرند حدود ۶ ماه و با تولید آزمایشی آغاز به کار خواهد کرد. در سال ۱۴۰۰ با بررسی برنامه و بودجه سال آتی مشخص خواهد شد.

۳-      برای تولید یک تن بیلت فولاد زرند، به چند تن کک و چند تن گندله تولیدی شرکت نیاز است؟

۴- به طور کلی در فرآیند تولید شمش فولاد زرند، گندله مصرف خواهد شد یا سنگ آهن؟

پاسخ سوال ۳ و ۴: میزان مصرف کک وابستگی کامل به عیار سنگ آهن ورودی و ناخالصی‌های آن دارد و پیش‌بینی می‌شود در مجتمع زرند برای تولید هر تن بیلت فولادی حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم کک استفاده شود. تکنولوژی کوره‌های بلند به گونه‌ای است که سهم گندله از مواد آهن‌دار در شارژ کوره می‌تواند متغیر باشد. در نتیجه درصد استفاده از گندله یا سنگ آهن در شارژ بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی و قیمت، عیار و درصد ناخالصی‌های موجود در سنگ آهن و گندله در هر مقطع زمانی مشخص خواهد شد.

۵- بعد از تولید شمش فولاد زرند، فولاد سیرجان و فولاد بوتیا، چند تن گندله و کنسانتره و آهن اسنفجی (فولاد سیرجان و بوتیا) فروخته خواهد شد؟

پس از به ظرفیت رسیدن مجتمع‌های فولادسازی شرکت های فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد زرند ایرانیان و فولاد بوتیای ایرانیان میزان فروش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود:

- کنسانتره: حداکثر حدود ۵۰۰ هزار تن در سال

- گندله: بستگی به درصد استفاده گندله در شارژ کوره بلند دارد و می‌تواند متغیر باشد

- آهن اسفنجی: حداکثر حدود ۵۰۰ هزار تن در سال

۶- در فرآیند تولید گندله فولاد زرند، چند درصد از سنگ آهن مورد نیاز از معادن شرکت تامین و چند درصد خریداری می‌شود؟

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از سنگ آهن مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی زرند از معدن جلال آباد و مابقی با خرید از سایر معادن تامین می‌شود.

۷- ضرایب مصرف سنگ آهن، کنسانتره و گندله را در فرآیند تولید یک تن شمش فولاد زرند، فولاد سیرجان، فولاد بوتیا بیان فرمایید. با توجه به این که عیار سنگ آهن معدن جلال آباد ۴۲ درصد است، در مورد ضرایب تبدیل ابهام وجود دارد. خواهشمند است با ارائه‌ای دقیق این ابهام را برطرف نمایید.

اختلاف بین ضریب مصرف سنگ آهن در مجتمع‌های کنسانتره‌سازی زرند و سیرجان به دلیل اختلاف در عیار سنگ آهن ورودی است. همچنین عیار و جنس سنگ آهن برداشتی از معادن همواره ثابت نبوده و تغییراتی دارد. از سوی دیگر خرید سنگ آهن با عیارهای مختلف موجب می‌شود ضرایب تبدیل سنگ آهن به کنسانتره در مقاطع مختلف متغیر باشد.

۸- آیا همه کک تولیدی فولاد زرند در تولید بیلت مصرف می‌شود یا بخشی از آن به فروش می‌رسد؟

تمامی کک تولیدی در شرکت فولاد زرند ایرانیان در داخل این شرکت به مصرف خواهد رسید.

۹- ارزش روز شرکت فروسیلیس غرب پارس، زغال سنگ پابدانا، فولاد زرند، فولاد سیرجان، بابک مس، فولاد بوتیا و گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه را بیان فرمایید.

ارزش روز کارخانجات شرکت‌های مزبور بر اساس نوع محصولات و ظرفیت تولید در چارچوب مبانی قیمت‌گذاری بین‌المللی قابل برآورد است و تاکنون با توجه به عدم نیاز چنین ارزشگذاری محاسبه نشده است.

۱۰ - ارزش روز زمین و ساختمان گروه هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه را به صورت تخمینی بیان نمایید.

تعیین ارزش روز زمین و ساختمان‌های اشاره شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و تعیین شود. همچنین تاکنون اقدامی در خصوص ارزشگذاری کارشناسی و تعیین قیمت به روز زمین و ساختمان‌ها انجام نشده، لذا آخرین برآورد موجود، همان ارزش مندرج در صورت‌های مالی است.

۱۱ - ارزش روز حق الامتیاز استفاده از معدن جلال آباد، آنومالی شماره ۲ گل‌گهر، آنومالی شماره ۴ گل‌گهر، معدن چاه موسی، معدن چاه فیروزه، معدن خمرود، معدن طبس شرقی، معدن درگاهان نهاوند، معدن تل سفید روانسر کرمانشاه و معدن هوتک چند میلیون ریال است؟ برنامه گروه برای سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰، برداشت چند تن سنگ آهن از معادن سنگ آهن شرکت است؟

اساسا ارزشگذاری حق الامتیاز معادن بر اساس مزایده تعیین می‌شود. میزان برداشت سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ میلیون تن و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود.

۱۲-     در صورت استفاده از معادن، حاشیه سود تولید بیلت فولاد زرند، فولاد بوتیا و فولاد سیرجان چند درصد خواهد بود؟

حاشیه سود تولید بیلت در شرکت‌های فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد زرند ایرانیان و فولاد بوتیای ایرانیان تابع قیمت فولاد، قیمت سنگ آهن، درصد به‌کارگیری از ظرفیت، هزینه‌های مالی و مالیات است. بنابراین پیش‌بینی دقیقی از حاشیه سود در سنوات آتی در دست نیست.

۱۳-     زمان عرضه شرکت‌های فولاد زرند، فولاد سیرجان و فروسیلیس غرب پارس را به صورت تخمینی بیان نمایید.

اقدامات اولیه جهت عرضه این شرکت‌ها در فرابورس انجام شده است و زمان آن بستگی به فرآیند مربوط در شرکت فرابورس دارد.

۱۴-     شرکت بابک مس چه زمانی به ظرفیت تولید کامل ۵۰،۰۰۰ تن کاتد در سال می‌رسد؟

پیش‌بینی می‌شود شرکت بابک مس تا سال ۱۴۰۲ به ۵۰ هزار تن تولید مس کاتدی دست یابد.

۱۵-     برای هر تن لوله مسی شرکت بابک مس، به چند تن کنسانتره و چند تن کاتد مس نیاز است؟

برای هر تن تولید کاتد مسی به حدود ۴.۶۵ تن کنسانتره مس و برای تولید هر تن لوله مسی به حدود ۱.۱ تن کاتد مس نیاز است.

۱۶-     آیا درآمد شرکت مهندسی معیار خاورمیانه به ثبات رسیده است؟

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه از لحاظ درآمدی در شرایط ثبات قرار دارد.

۱۷-     با توجه به باطله برداری معادن شرکت در سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود درآمد شرکت‌های پیمانکاری گروه در سال‌های آتی بیشتر شود. پیش‌بینی شرکت از درآمد شرکت‌های گسترش و نوسازی ایران مانا و مهندسی معیار صنعت خاورمیانه را بیان نمایید.

شرکت‌های مهندسی معیار صنعت و مانا شرکت‌های خدماتی تابعه میدکو هستند که بدیهی است با افزایش حجم فعالیت‌های هلدینگ میدکو، درآمد این شرکت‌ها نیز افزایش یابد.

۱۸-     درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم آریان و پاسارگاد در هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه را بیان نمایید.

درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت سرمایه‌گذاری پارس ۴۸درصد است.

۱۹-     به طور کلی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد و زیرمجموعه‌های آن چند درصد میدکو را در اختیار دارد؟ طبعاً شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد دارای زیرمجموعه‌هایی مانند حافظ اندیشه ماد است که از طریق مبنای خاورمیانه و راهبرد سرمایه ایرانیان مالک میدکو هستند. مجموعاً به همراه شرکت‌های زیرمجموعه درصد مالکیت ارزش آفرینان پاسارگاد را بیان نمایید.

درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ۱۵.۵ درصد است.

۲۰-     پروژه تولید سنگ آهک و دولومیت و فرآوری زغال سنگ ممرادکو چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد و پیش‌بینی تولید شرکت چند تن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خواهد بود؟

پروژه آهک و دولومیت و همچنین پروژه فرآوری زغال سنگ ممرادکو به بهره‌برداری رسیده است و پیش‌بینی تولید آنها در سال‌های آتی به شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۹: آهک و دولومیت مجموعا ۱۲۰ هزار تن و زغال سنگ ۸۵ هزارتن

سال ۱۴۰۰: در زمان بررسی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.

۲۱-     سهامدار عمده و واحد نهایی شرکت‌های تجارت پیشگامان میهن پارس، داناگستر کاسپین، اندیشه تجارت سروش سهند، پویا اندیشان سرزمین ماد، ساختمان پوشش تأمین آتیه، توسعه مدیریت پارس حافظ، توسعه تجارت غرب ایرانیان، نواندیش توسعه متین، پدیده تابان تجارت و نسیم تجارت فردا (سهامداران شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) را بیان نمایید.

سهامدار عمده شرکت‌های مزبور شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد است.

۲۲ - لطفا جدول ذیل را برای ارزش جایگزینی کارخانجات شرکت تکمیل بفرمایید.

محصول

ارزش جایگزینی کارخانه ۱ میلیون تن-یورو

فولاد

 

 آهن اسفنجی

 

 گندله

 

 کنسانتره

 

 سنگ آهن

 

 کک متالوژی

 

 کنسانتره زغال سنگ

 

 محصولات مسی

 

 فرو سیلیسیم

 

 آهک و دولومیت

 

 

ارزش روز کارخانجات شرکت‌های مزبور بر اساس نوع محصولات و ظرفیت تولید در چارچوب مبانی قیمت‌گذاری بین المللی قابل برآورد است.

۲۳ -     شرکت پارس آریان مالک چند درصد از سهام میدکو به طور مستقیم و غیرمستقیم است؟

براساس اعلام شرکت، ۴۸ درصد است.

این پاسخ‌ها را علی اصغر پورمند، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در سامانه کدال منتشر کرده است.

کد خبر 414339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =