عملکرد «سپ» در مسیر توسعه

امروزه پرداخت‌های الکترونیک بخش جدانشدنی از زندگی روزمره مردم جهان شده‌اند و روند رو به رشدی دارند. در ایران نیز به لطف شرکت‌های پرداخت الکترونیک سیر تکاملی حذف فیزیکی پول طی می‌شود. این سیر تکاملی از پیدایش دستگاه‌های ATM و پوزهای فروشگاهی تا پرداخت‌های موبایلی قابل مشاهده است.

به گزارش صدای بورس، حال با پیدایش ویروس کرونا، پرداخت‌های الکترونیک نقش مهمی را ایفا می‌کنند. شرکت‌‎های فعال در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک با ابداع پرداخت‌های غیرفیزیکی و غیرحضوری، در پیشگیری از شیوع این بیماری کمک بزرگی کرده‌اند و در همین سه ماه پیدایش ویروس کرونا، اهمیت پرداخت‌های الکترونیک بر همگان مشخص شده است.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش را می‌توان یکی از بزرگترین شرکت‌های PSP در ایران دانست. این شرکت همواره در بین سه شرکت اول پرداخت الکترونیک در کشور بوده است. بررسی عملکرد مثبت این شرکت در ماه فروردین امسال نسبت به اسفند ۹۸، رشد پرداخت‌‍‌های الکترونیکی و اقبال روزافزون مردم به پرداخت غیرفیزیکی را نشان خواهد داد.

سهم بازار تراکنش همه بازارها

براساس نمودار سهم بازار تراکنش همه بازارها در ماه فروردین ۹۹، که سهم تراکنش ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک در کشور بررسی شده است، پرداخت الکترونیک سامان با ۱۹/۱۱ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با رشد ۰/۱۲ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، برای نخستین بار سهم بازار بالای ۱۹ درصد را در بین رقبای خود کسب کرده است. البته در طول ۱۴ ماه رشد متوسط ۰/۰۶ درصدی را در سهم بازار تراکنش همه بازارها ثبت کرده است.

نمودار ۱: سهم بازار تراکنش همه ابزارها در فروردین ۹۹

سهم بازار تراکنش کارتخوان

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان رتبه دوم را در سهم بازار تراکنش کارتخوان به خود اختصاص داده است. ۱۸/۹۹ درصد سهم بازار تراکنش کارتخوان این شرکت در فروردین ۹۹ بوده و در طول ۱۴ ماه ضمن حفظ رتبه دوم به طور متوسط ۰/۱ درصد رشد داشته است.

نمودار ۲: سهم بازار تراکنش کارتخوان در فروردین ۹۹

سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ۹۹ با رشد ۰/۰۹ درصدی و کسب ۱۵/۰۲ درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. همچنین در طول ۱۴ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۱/۰۷ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

 نمودار ۳: سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار در فروردین ۹۹

شاخص اثربخشی کارتخوان

شاخص اثربخشی کارتخوان به تقسیم سهم تراکنش، «سهم کارتخوان» گفته می‌شود. چنان چه این عدد بزرگتر از یک باشد به معنی جذب بالای تراکنش برای آن شرکت PSP است. شاخص اثربخشی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱/۳۶۱ بوده که با توجه به تعریف این شاخص و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که شرکت بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده است. همچنین در این ماه، رتبۀ اول این شاخص در استان تهران در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان بوده است.

در طول ۱۴ ماه گذشته، ضمن بزرگتر بودن شاخص اثربخشی کارتخوان شرکت از یک، به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۱ واحدی در این شاخص نیز برای شرکت رخ داده است.

 سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان           

پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه ۱۳۹۹، با کسب ۱۴/۷۷ درصد، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. از طرفی با رشد ۰/۴۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبۀ دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است.

همچنین، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در طول ۱۴ ماه گذشته، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۱۱ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

نمودار ۴: سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در فروردین ۹۹

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با کسب ۱۶/۱۲ درصد از تراکنش‌های اینترنت در فروردین ماه ۱۳۹۹، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی با رشد چشم‌گیر ۲/۰۵ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۱۲ درصدی را نیز در طول ۱۴ ماه گذشته در این سهم به خود اختصاص داده است.

نمودار ۵: رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در فروردین ۹۹

در فروردین ماه ۱۳۹۹، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با ۳۳/۶۱ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، با رشد بالای ۳/۴۴ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبۀ دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است.

نمودار ۶: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در فروردین ۹۹

کد خبر 413405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =