تصویب سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بازار سرمایه

سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بازار سرمایه، از سوی شورای عالی بورس تصویب شد.سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه، به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل‌های خود انتظام، اجرا خواهد شد.

به گزارش صدای بورس به نقل از  خبرگزاری میزان، سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بازار سرمایه تصویب شدبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بازار سرمایه تصویب شد و با تصویب آن، در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه قرار گرفت.

جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اشاره به تصویب و تأیید سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیان داشت: با تصویب این سند در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه خواهد بود و سلامت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد.

وی گفت: این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.

جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه با محوریت اداره مذکور پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.

وی ادامه داد: سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه، به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل‌های خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همۀ ارکان و فعالان پیگیری و محقق می‌شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف کلی ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه‌های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای ۲۰ فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.

وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه ها، ابزارها و فرصت‌های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازارها و زمینه‌های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقاء شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل‌های خود انتظام خبر داد.

خاطر نشان می‌شود، در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیندها و راهکارهای زیر عنوان شده است:

۱- تهیه الگوهای گزارش دهی و جمع آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه‌ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرائم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران و...) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آن‌ها جهت تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم، ناهنجاری‌ها و اولویت بندی جهت بررسی.

۲- ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب‌های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه‌های ابهام‌خیز و تخلف زا

۳- پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه‌ها

۴- بازنگری، پایش و انطباق فرآیندهای اجرائی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم‌ها و رویه‌های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها

۵- بهینه سازی فرآیند مقررات گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات

۶- پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی کردن فرآیندها

۷- ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها

۸- ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات

۹- نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی مربوطه

۱۰- ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت‌های تابعه سازمان و تشکل‌های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آن‌ها

۱۱- بازنگری در فرآیندهای مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی

۱۲- ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره برداری عموم

۱۳- فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه

۱۴- تسهیل بهره برداری و ساده سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارائه الگوهای رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهادهای مالی، سرمایه گذاران و...) و تعمیق آموزش‌های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی

۱۵- استفاده از ساز و کارهای تشویقی جهت کشف ناهنجاری ها، تخلفات و جرائم در بازار سرمایه توسط عموم

۱۶ -تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی

۱۷- استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی

۱۸ - انجام پیگیری‌های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضائی موثر در بازار سرمایه

۱۹- به کارگیری راهکارهای پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۲۰- ارتقاء شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیندها و سازکارهای کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه

به منظور اجرای سند کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و کارگروه‌های آن، کمیته تطبیق و کمیسیون‌های آن، کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی، کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی تشکیل است.

کد خبر 409827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =