زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در معرض آسیب

الگوی تعیین بورسی شدن هر محصول کشاورزی بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار صورت می‌گیرد و البته باید در معرض نقد سازنده محققان و اساتید مرتبط قرار گیرد تا بتوان با همفکری جمعی به یک الگوی کاملی دست یافت.

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در خصوص بورسی شدن کالاهای کشاورزی گفت: الگوی تعیین بورسی شدن هر محصول کشاورزی بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار صورت می‌گیرد و البته باید در معرض نقد سازنده محققان و اساتید مرتبط قرار گیرد تا بتوان با همفکری جمعی به یک الگوی کاملی دست یافت.
وی افزود: برای هر محصولی که در بورس وارد می‌شود، طبیعتا مشخص می‌شود که زنجیره ارزش این محصول شامل چه بازیگران و فعالانی است و تعداد آنها چند نفر هستند و برآورد می‌شود چه تعداد از این فعالان توانایی و ظرفیت ورود به بورس محصول را داشته باشند. به گفته این کارشناس اقتصاد کشاورزی، از آنجایی که بخشی از تولید کنندگان بخش کشاورزی کوچک مقیاس بوده و مقیاس تولید آنان کوچک است، حضور آنان در بورس کالا و طی کردن مراحل مختلف از ثبت نام تا تحویل محصول به انبار و فروش محصول ممکن است امکان پذیر نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد بر حسب مقیاس(کوچک، متوسط و بزرگ) ضرورت داشته باشد تمهیداتی برای حضور فعال و بیشتر این بازیگران در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در بخش تولید کشاورزی ایجاد گروه‌های خانوادگی یا تشکل‌هایی از این قبیل که مورد اتفاق نظر بازیگران زنجیره باشد، پیشنهاد می‌شود.
همچنین پاسبان اظهار کرد: بازیگرانی که در زنجیره ارزش هر محصول کشاورزی هستند، نیاز به آموزش‌های مرتبط با بورس دارند. از این رو به نظر می‌رسد رئوس آموزش‌ها و بسته‌های آموزشی و مجری تعیین شود. به طوری که آموزش و ترویج بر اساس خصوصیات بازیگران زنجیره ارزش هر محصول بوده و تعیین ابزارها و فناوری آموزشی و ترویجی متناسب با بازیگران زنجیره لحاظ شود و در نهایت ارزیابی صورت گیرد.
 این کارشناس اقتصاد کشاورزی بیان داشت: به طور یقین بورس محصول کشاورزی از متغیرهای مختلفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که ضرورت دارد در یک الگوی مفهومی برای هر محصول عوامل موثر تعیین شده، تا مشخص شودهر عامل به چه میران تاثیر‌گذار بوده و جهت تاثیر‌گذاری کدام است. همچنین مهم‌ترین عوامل تضعیف کننده و تهدید کننده و عوامل تقویت کننده و فرصت چه هستند و چگونه می‌توان عوامل تضعیف کننده و تهدید را به عامل تقویت کننده و فرصت تبدیل کرد. به عنوان نمونه نرخ ارز از جمله عواملی است که بر بازار محصول کشاورزی و رفتار بازیگران زنجیره ارزش تاثیر‌گذار است و چه بسا منفعت و سود حاصل از عدم پایداری به قراردادهای آتی بورس به گونه ای باشد که فروشنده از فروش محصول سر باز زند و نوسانات شدید و بی نظمی در بازار محصول را به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است برای هر محصول عوامل تاثیر‌گذار و کشش‌های مرتبط به آن برآورد شود و در کنار سایر عوامل به صورت سیستمی راهبرد مشخص برای حضور در بورس با حداکثر کار آمدی تهیه شود.

 

  • شماره ۳۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
کد خبر 408952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =