پوشش ۹۶ درصدی حق بیمه "ملت" در ۱۱ ماهه امسال

شرکت بیمه ملت گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری شامل حق بیمه صادر شده و خسارت پرداختی را در دو دوره عملکرد منتشر کرد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، بیمه ملت در دوره عملکرد یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه سال جاری تعداد 193.568 به ارزش 412.865 میلیون ریال انواع حق بیمه شامل درمان، ثالث، حوادث، بدنه خودرو و سایر حوزه ها صادر کرده و در مقابل، تعداد 27.864 به ارزش 269.159 میلیون ریال خسارت از سوی "ملت" در بهمن ماه امسال پرداخت شده است.

حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)

خسارت پرداختی

تعداد

      مبلغ         (میلیون ریال)

     سهم       (درصد)

تعداد

        مبلغ           (میلیون ریال)

       سهم         (درصد)

193.568

412.865

100

27.864

269.159

100

 

از سوی دیگر، بیش از یک میلیون حق بیمه صادر شده از سوی بیمه ملت از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ارزشی به مبلغ حدود 4.898 میلیارد ریال را رقم زده است. این مجموعه برای سال مالی جاری 5.100 میلیارد ریال حق بیمه برآورد کرده بود که در دوره عملکرد 11 ماهه امسال حدود 96 درصد از این مبلغ را پوشش داده است.

 "ملت" در این دوره 226.045 خسارت به ارزش 2.209 میلیارد ریال پرداخت کرده و بدین ترتیب 71 درصد از خسارت برآوردی 3.087 میلیارد ریالی را محقق ساخته است.

 

حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)

خسارت پرداختی

تعداد

    مبلغ        (میلیون ریال)

       سهم         (درصد)

تعداد

     مبلغ        (میلیون ریال)

      سهم       (درصد)

1.715.318

4.989.500

100

226.045

2.209.182

100

 

 

 

کد خبر 391511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =