"ونفت" و "قنیشا" در مسیر سودآوری

شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت و قند نیشابور هر یک از دو اتفاق مهم و اثرگذار بر وضعیت سودآوری خود خبر دادند.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت درج نماد شـرکت کنترل گاز اکباتان در بازار SME را اعلام کرد که واگذاری 20 درصد از سـهام شـرکت مـذکور در این بازار از برنامه های آتی "ونفت" به شمار می رود. شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بررسی اثرات مالی این موضوع را پس از انجام فرآیند عرضه اولیه زیرمجموعه خود قابل محاسبه دانست.

علاوه بر این، شرکت قند نیشابور که در بودجه تعدیل شده، سود خالص برآوردی خود را حدود 16 درصد افزایش داده، عوامل موثر بر این امر را تشریح کرد.

بدین ترتیب، افزایش13.750 تن شـکر خام جهت تصفیه و نیز رشد درآمد حاصل از تصفیه شکرخام و افزایش ملاس تولیدي حاصل از شکر خام از جمله مواردی است که در رشد سود خالص "قنیشا" از 32.125 میلیون ریال به 37.452 میلیون ریال موثر واقع شده است.

همچنین افزایش بهاي تمام شده با توجه به نامه انجمن صنفی کارخانه هاي قند و شکر مبنی بر اختصاص1.780 یارانه براي هرکیلو شـکر تولیـدي بهره برداري سال جاری و بـا در نظر گرفتن احتمال تخصـیص تفاله و قنـد به چغنـدرکاران اتفاق افتاده است. در کنار آن، نرخ فروش شـکر با توجه به شرایط کنونی بازار افزایش یافته است.

کد خبر 391216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =