"رکیش" اصلاحیه بودجه سال مالی ۹۶ را منتشر کرد

این مجموعه فعال در گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن سرمایه خود را از ۱.۳۱۰ میلیارد ریال به ۲.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داد و پس از اعمال آن در صورت های مالی، گزارش دوره عملکرد سه ماهه اول سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را منتشر کرد.

شرکت کارت اعتباری کیش اصلاحیه بودجه مالی بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی 96 را پس از اعمال برنامه افزایش سرمایه حدود 52 درصدی خود ارایه کرد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، این مجموعه فعال در گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن سرمایه خود را از 1.310 میلیارد ریال به 2.000 میلیارد ریال افزایش داد و پس از اعمال آن در صورت های مالی، گزارش دوره عملکرد سه ماهه اول سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را منتشر کرد.

بر این اساس، شرکت کارت اعتباری کیش که در گزارش قبلی خود با سرمایه 1.310 میلیارد ریالی سود 607 ریالی برآورد کرده بود در اصلاحیه بودجه دوره مذکور با اعمال افزایش سرمایه 52 درصدی سود 398 ریالی را پیش بینی کرد و در دوره مذکور مبلغ 88 ریال سود محقق ساخت. بدین ترتیب "رکیش" در دوره عملکرد سه ماهه نخست سال مالی 96 با سرمایه 2.000 میلیارد ریالی حدود 22 درصد از سود برآوردی 398 ریالی را پوشش داده اشت.

کد خبر 389401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =