۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۴
طرح های توسعه ای «فغدیر» تشریح شد

براساس گزارش تحلیل شرکت (فغدیر) تولید آهن اسفنجی امسال افزایش می یابد و همچنین طرح توسعه گندله شرکت نیز درسال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش صدای بورس، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال ۱۳۸۵ تاسیس و در سال ۱۳۹۰ با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسید. محصول اصلی شرکت آهن اسفنجی است که شرکت با اجرای موفق فاز یک افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌ احیای مستقیم آهن اسفنجی را در سال ۱۳۹۹ به ۱ میلیون تن افزایش داد.

در این راستا اجرای فاز دوم پروژه نیز با ظرفیت تولید تا 1.2 میلیون تن اقدام شد که در پایان سال 1402 به بهره‌برداری رسید. همچنین شرکت با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز، برای احداث یک مجتمع گندله‌سازی با ظرفیت 4 میلیون تن(قابل توسعه به 5 میلیون تن) در شهرستان بهاباد استان یزد اقدام کرده است که در پایان آذرماه سال 1402 پیشرفت فیزیکی آن 94درصد بوده است.

سهامداران شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به شرح جدول زیر می‎باشد.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

مشتریان و تامین کنندگان اصلی مواد اولیه شرکت به شرح زیر می‌باشد.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

درصد تقسیم سود شرکت در سال‌های گذشته به شرح نمودار زیر می‌باشد.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

روند مقدار تولید و فروش آهن اسفنجی شرکت به شرح نمودار زیر است. شایان ذکر است دلیل افزایش تولید آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۳ افزایش توان تولیدی شرکت می‌باشد. همچنین طرح توسعه گندله شرکت نیز در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید لذا برای سال ۱۴۰۳ بهره‌برداری ۳۰ درصدی و برای سال ۱۴۰۴ بهره‌برداری ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

روند مبلغ فروش شرکت نیز در نمودار زیر قابل مشاهده است.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

همچنین در نمودار زیر روند نرخ فروش شرکت که تنها آهن اسفنجی می‌باشد قابل مشاهده است.

طرح های توسعه «فغدیر» تشریح شد

باتوجه به بررسی وضعیت صنعت و شرکت مفروضات تحلیل به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح

مفروضات براورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

مفروضات براورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳

مفروضات براورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

مفروضات کلان

نرخ دلار

۳۸۲,۵۹۵

۴۷۸,۲۴۳

۵۹۷,۸۰۴

نرخ تورم

۴۱%

۳۵%

۳۵%

نرخ افزایش حقوق و دستمزد

۲۵%

۲۵%

۲۵%

مفروضات نرخ

نرخ شمش بیلت CIS

۴۹۵

۴۹۰

۴۹۰

نرخ شمش اسلب CIS

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

درصد تخفیف شمش فخوز

-۲%

-۲%

-۲%

محاسبه بیلت شمش فخوز

۴۸۵

۴۸۰

۴۸۰

محاسبه اسلب شمش فخوز

۴۹۰

۴۹۰

۴۹۰

بیلت شمش فخوز ( ریالی)

۱۸۵,۵۹۶,۶۴۰

۲۲۹,۶۵۲,۴۰۸

۲۸۷,۰۶۵,۵۱۰

اسلب شمش فخوز ( ریالی)

۱۸۷,۴۷۱,۳۵۴

۲۳۴,۳۳۹,۱۹۲

۲۹۲,۹۲۳,۹۹۰

پایه شمش فخوز

۱۸۶,۵۳۳,۹۹۷

۲۳۱,۹۹۵,۸۰۰

۲۸۹,۹۹۴,۷۵۰

میانگین فروش اسلب و بیلت بورس کالا فخوز

۲۰۳,۷۷۴,۸۹۶

۲۵۳,۴۳۸,۶۲۷

۳۴۲,۱۴۲,۱۴۷

نرخ گاز خوراک(دلار)

۰.۱۴

۰.۱۴

۰.۱۴

نرخ گاز خوراک(ریال)

۵۳,۵۶۳

۶۶,۹۵۴

۹۵,۶۴۹

واحدهای احیای فولاد

۶۰%

۶۰%

۶۰%

واحدهای احیای کوره بلند

۴۵%

۴۵%

۴۵%

نسبت نرخ فروش داخلی آهن اسفنجی به نرخ وزنی شمش فخوز

۶۰%

۶۰%

۶۰%

درصد بهره‌برداری از طرح آهن اسفنجی

-

۴۰%

۶۰%

درصد بهره‌برداری از طرح گندله

-

۳۰%

۵۰%

با در نظر گرفتن مفروضات سود فغدیر به شرح زیر کارشناسی شده است.

شرح

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

برآورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

برآورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳

برآورد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

درآمدهای عملیاتی

۷۶,۵۸۳,۲۷۲

۶۷,۱۶۰,۵۲۹

۹۶,۴۷۲,۶۷۵

۱۳۹,۰۰۹,۸۲۸

۲۲۲,۸۷۰,۳۰۵

بهای تمام شده

(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)

(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)

(۶۵,۹۰۸,۹۲۲)

(۹۰,۳۳۲,۰۲۵)

(۱۵۳,۴۷۳,۶۴۳)

سود ناخالص

۲۲,۸۴۱,۰۷۰

۲۱,۵۳۲,۶۸۷

۳۰,۵۶۳,۷۵۳

۴۸,۶۷۷,۸۰۳

۶۹,۳۹۶,۶۶۲

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

(۲۲۸,۲۳۷)

(۵۴۴,۶۸۱)

(۹۵۴,۴۷۶)

(۱,۲۴۸,۴۹۳)

(۱,۶۱۱,۸۰۱)

سایر اقلام عملیاتی

(۲۴۰,۰۳۲)

۱,۱۷۴,۱۴۶

(۶,۵۷۳)

۰

۰

سود عملیاتی

۲۲,۳۷۲,۸۰۱

۲۲,۱۶۲,۱۵۲

۲۹,۶۰۲,۷۰۵

۴۷,۴۲۹,۳۱۰

۶۷,۷۸۴,۸۶۱

هزینه های مالی

(۶۳,۸۲۴)

(۲۹۰,۴۹۶)

(۱۱۸,۴۴۵)

(۱۷۰,۶۷۱)

(۲۷۳,۶۳۱)

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

۳,۲۱۷,۸۶۳

۳,۴۳۴,۰۲۸

۱۰,۵۰۰,۸۰۹

۱۲,۴۳۱,۹۹۵

۱۴,۶۲۲,۰۴۰

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۲۵,۵۲۶,۸۴۰

۲۵,۳۰۵,۶۸۴

۳۹,۹۸۵,۰۶۹

۵۹,۶۹۰,۶۳۵

۸۲,۱۳۳,۲۷۰

مالیات بر درآمد

(۳۰,۴۳۲)

(۷۷,۰۳۲)

۰

۰

۰

سود خالص

۲۵,۴۹۶,۴۰۸

۲۵,۲۲۸,۶۵۲

۳۹,۹۸۵,۰۶۹

۵۹,۶۹۰,۶۳۵

۸۲,۱۳۳,۲۷۰

سود پایه هر سهم

۲,۱۲۵

۲,۱۰۲

۱,۱۴۲

۱,۷۰۵

۲,۳۴۷

سرمایه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جمع بندی

طبق کارشناسی انجام شده نسبت P/E قبل مجمع برابر ۸.۱ و P/E بعد مجمع برابر ۴.۹ است. از نقاط قوت شرکت می‌توان به بهره‌برداری طرح توسعه‌های شرکت و نداشتن هزینه حمل و نقل برای خرید مواد اولیه اشاره کرد.

قیمت(۰۹/۰۲/۱۴۰۳)

P/E قبل مجمع

P/E بعد مجمع

P/E ttm

۹,۳۴۰

۸.۱

۴.۹

۷.۴

قیمت دلار نیما

ضریب نرخ آهن اسفنجی به شمش فخوز

۱,۷۰۵

۳۸۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۵۴%

۹۹۰

۱,۰۴۷

۱,۱۰۴

۱,۱۶۱

۱,۲۱۸

۱,۲۷۵

۱,۳۳۲

۱,۳۸۸

۱,۴۴۵

۵۶%

۱,۰۹۲

۱,۱۵۴

۱,۲۱۶

۱,۲۷۸

۱,۳۴۱

۱,۴۰۳

۱,۴۶۵

۱,۵۲۷

۱,۵۹۰

۵۸%

۱,۱۹۳

۱,۲۶۱

۱,۳۲۸

۱,۳۹۶

۱,۴۶۳

۱,۵۳۱

۱,۵۹۹

۱,۶۶۶

۱,۷۳۴

۶۰%

۱,۲۹۵

۱,۳۶۸

۱,۴۴۰

۱,۵۱۳

۱,۵۸۶

۱,۶۵۹

۱,۷۳۲

۱,۸۰۵

۱,۸۷۸

۶۲%

۱,۳۹۶

۱,۴۷۴

۱,۵۵۳

۱,۶۳۱

۱,۷۰۹

۱,۷۸۷

۱,۸۶۶

۱,۹۴۴

۲,۰۲۲

۶۴%

۱,۴۹۸

۱,۵۸۱

۱,۶۶۵

۱,۷۴۸

۱,۸۳۲

۱,۹۱۵

۱,۹۹۹

۲,۰۸۳

۲,۱۶۶

۶۶%

۱,۵۹۹

۱,۶۸۸

۱,۷۷۷

۱,۸۶۶

۱,۹۵۵

۲,۰۴۴

۲,۱۳۳

۲,۲۲۱

۲,۳۱۰

علی آقائی: مدیر واحد تحلیل شرکت سرمایه گذاری هامون صبا/ هدیه غفوری: کارشناس تحلیل

کد خبر 495691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =