جذابیتی که ته کشیده است 

ارزش معاملات بورس و فرابورس از ابتدای سال ۹۸ تا دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به دلایلی ازجمله حضور گسترده افراد تازه وارد .

به گزارش صدای بورس، ارزش معاملات بورس و فرابورس از ابتدای سال ۹۸ تا دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به دلایلی ازجمله حضور گسترده افراد تازه وارد به این بازار که از دانش و تجربه کافی در خصوص نوسانات و ریسک موجود به این بازار برخوردار نبودند و بدون کمک از فعالان بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و همچنین ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مانند تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دولت و جنگ‌هایی که رخ داد، نوسانات بسیاری داشت و اکثر روزها کاهش را تجربه کرد. در ادامه نگاهی به ارزش معاملات بورس و فرابورس در این بازه زمانی خواهیم داشت.

بهار ۱۳۹۸
ارزش معاملات بورس در فروردین ماه ۱۲۷,۴۵۹,۷۶۳ میلیون ریال بوده که با رشد حدود ۹۹ درصدی در اردیبهشت به ۲۵۳,۹۹۰,۱۲۳ میلیون ریال رسیده است. همچنین این عدد در خرداد ماه ۲۱۱,۵۴۹,۵۷۸ میلیون ریال بوده است. ارزش معاملات فرابورس هم در فروردین ماه عدد ۲۸,۹۵۲,۳۴۶ میلیون ریال را ثبت کرد که با رشد ۱۰۶ درصدی در اردیبهشت ماه به ۵۹,۸۰۸,۵۷۸ میلیون ریال رسید و در خرداد هم با افت همراه بود و در نقطه ۵۵,۷۰۶,۱۰۹ میلیون ریال ایستاد.

تابستان ۱۳۹۸
ارزش معاملات بورس در تیر ماه با افت ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، ۲۱۱,۰۳۶,۲۶۴ میلیون ریال بود و این افت در مرداد هم تکرار شد و این عدد به ۱۷۱,۰۷۸,۳۶۱ میلیون ریال رسید. البته در شهریور ماه با رشد ۸۳ درصدی عدد ۳۱۳,۳۳۶,۳۷۷ میلیون ریال را ثبت کرد. ارزش معاملات فرابورس اما در تابستان روند خوبی را سپری کرد به طوری که به ترتیب در تیر ماه ۶۲,۶۷۸,۹۶۳ میلیون ریال، مرداد ماه ۶۵,۷۵۵,۳۱۲ میلیون ریال و شهریور ماه ۱۰۲,۹۳۰,۹۰۷ میلیون ریال بوده است.

پاییز ۱۳۹۸
ارزش معاملات بورس و فرابورس در پاییز و آذر به نسبت آبان ماه بد نبود، به طوری که ارزش معاملات بورس در پاییز ۳۷۵,۰۲۳,۱۵۳ میلیون ریال بوده اما با افت ۵۲ درصدی در آبان ماه به ۱۷۷,۷۴۲,۳۳۶ میلیون ریال رسید. ضمن آنکه در آذر ماه هم عدد ۳۶۴,۶۲۳,۸۴۷ میلیون ریال را ثبت کرد. ارزش معاملات فرابورس هم مهر ماه در عدد ۱۱۱,۵۹۳,۸۱۸ میلیون ریال ایستاد، اما در آبان با افت ۴۸ درصدی همراه شد. همچنین در آذر ماه هم نسبت به مهر ماه رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرد.

زمستان ۱۳۹۸
در زمستان ارزش معاملات بورس و فرابورس روند خوبی داشتند و مانند فصول گذشته با نوسان همراه نبودند. ارزش معاملات بورس در دی ماه ۵۴۷,۷۳۴,۶۵۶ میلیون ریال بود که در بهمن ماه و اسفند ماه به ترتیب به ۷۲۳,۴۴۲,۷۶۳ میلیون ریال و ۷۴۵,۶۱۳,۸۶۱ میلیون ریال رسید. در فرابورس هم ارزش معاملات دی ماه در نقطه ۱۵۹,۸۷۳,۳۲۸ میلیون ریال ایستاد و در بهمن ماه عدد ۲۲۷,۱۴۷,۹۲۳ میلیون ریال و در اسفند ماه عدد ۲۵۷,۱۷۶,۱۷۳ میلیون ریال را ثبت کرد.

بهار ۱۳۹۹
غوغای ارزش معاملات بورس از اردیبهشت ۱۳۹۹ کلیک خورد. ارزش معاملات بورس که در فروردین ماه ۹۴۸,۲۰۵,۹۱۵ میلیون ریال بود با رشد ۱۴۵ درصدی در اردیبهشت ماه به ۲,۳۳۰,۲۵۵,۴۲۸ میلیون ریال رسید اما در خرداد ماه با ثبت عدد ۱,۶۰۴,۱۷۷,۴۸۱ میلیون ریال با افت همراه شد. ارزش معاملات فرابورس هم در این فصل با نوسان همراه بود به طوری که در فروردین ماه در نقطه ۳۳۵,۷۵۰,۷۵۱ میلیون ریال، در اردیبهشت ماه در نقطه ۶۶۹,۸۸۹,۴۳۳ میلیون ریال و در خرداد ماه در نقطه ۴۹۹,۲۱۲,۴۸۴ میلیون ریال ایستاد.

تابستان ۱۳۹۹
ارزش معاملات بورس در تیر ماه ۳,۶۳۰,۹۴۳,۳۶۸ میلیون ریال بوده اما در دو ماه بعدی نتوانست این عدد و حتی بالاتر از آن را حفظ کند و به ترتیب در مرداد ماه به ۳,۱۷۵,۷۲۸,۸۰۲ میلیون ریال و شهریور ماه به ۱,۸۹۴,۴۹۰,۱۶۳ میلیون ریال رسید. ارزش معاملات فرابورس هم در تابستان وضعیت خوبی نداشت و با افت همراه بود. به طوری که در تیر ماه ۹۹۴,۰۲۹,۲۲۷ میلیون ریال بود اما در مرداد و شهریور به ترتیب اعداد ۷۱۳,۲۹۰,۰۵۱ میلیون ریال و ۴۱۹,۹۵۱,۱۳۱ میلیون ریال را ثبت کرد.

پاییز ۱۳۹۹
ارزش معاملات بورس مانند پاییز ۱۳۹۸ در مهر و آذر اعداد بهتری را نسبت به آبان ماه ثبت کرد. در مهر ماه ۱,۴۶۴,۷۰۴,۶۹۲ میلیون ریال بوده که در آبان ماه با افت ۳۸ درصدی به ۹۰۳,۸۰۴,۰۰۹ میلیون ریال رسیده است. ضمن آنکه آذر ماه هم در نقطه ۲,۸۹۶,۱۹۱,۴۱۹ میلیون ریالی ایستاد. ارزش معاملات فرابورس هم در آبان ماه به نسبت مهر ماه با افت همراه شد اما این افت در آذر ماه به نسبت مهر ماه جبران شد. به طوری که در مهر ماه ۴۶۹,۶۲۳,۶۶۰ میلیون ریال، در آبان ماه ۲۷۹,۴۸۸,۰۲۴ میلیون ریال و در آذر ماه ۸۲۹,۹۱۳,۸۹۸ میلیون ریال بوده است.

زمستان ۱۳۹۹
ارزش معاملات بورس در زمستان خزان را تجربه کرد و از عدد ۱,۹۷۴,۲۵۳,۳۳۴ میلیون ریال در دی ماه به عدد ۶۹۸,۵۶۴,۶۶۵ میلیون ریال در اسفند ماه رسید. ارزش معاملات فرابورس هم همچنین شرایطی را داشت و در دی ماه عدد ۶۳۶,۳۶۷,۳۴۱ میلیون ریال را ثبت کرد اما در اسفند به نقطه ۱۶۲,۹۵۴,۵۶۹ میلیون ریال رسید.

بهار ۱۴۰۰
در آغازین ماه سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات بورس ۳۶۱,۲۴۹,۱۱۴ میلیون ریال بود اما در اردیبهشت به ۳۵۶,۶۲۷,۲۲۶ میلیون ریال رسید. در خرداد ماه هم عدد ۵۱۵,۲۹۰,۵۱۴ میلیون ریال را ثبت کرد. ارزش معاملات فرابورس هم در فروردین و خرداد به نسبت اردیبهشت روند بهتری داشت و در فروردین ۷۱,۰۰۲,۹۲۶، در اردیبهشت ۵۶,۶۳۷,۲۸۱ و در خرداد ۱۲۰,۷۲۹,۰۴۱ میلیون ریال بوده است.

تابستان ۱۴۰۰
ارزش معاملات بورس در تیر ماه ۸۷۶,۳۷۸,۵۰۹ میلیون ریال بوده که با افتی ۸ درصدی در مرداد ماه به ۷۹۷,۵۹۳,۶۵۷ میلیون ریال رسیده است. همچنین در شهریور ماه با رشدی ۵۹ درصدی نسبت به تیر ماه در نقطه ۱,۴۰۰,۶۵۴,۱۵۳ میلیون ریال قرار گرفت. ارزش معاملات فرابورس هم تیر ماه ۲۳۹,۵۲۶,۶۵۸ میلیون ریال بود و با اینکه در مرداد ماه به ۲۲۱,۳۰۹,۹۸۰ میلیون ریال کاهش یافت اما در شهریور ماه به ۴۵۸,۱۵۲,۵۸۱ میلیون ریال رسید.

پاییز ۱۴۰۰
ارزش معاملات در بورس و فرابورس در خزان ۱۴۰۰ عملکرد جالبی را ثبت نکرد. در مهر ماه ۶۷۱,۴۰۳,۳۵۹ میلیون ریال بود و در آبان و آذر به ترتیب به ۶۰۷,۲۷۳,۶۹۳ میلیون ریال و ۴۲۵,۵۸۷,۹۸۶ میلیون ریال کاهش پیدا کرد. فرابورس هم در مهر ماه عدد ۲۰۸,۵۳۷,۷۵۲ میلیون ریال را ثبت کرد و در آبان در نقطه ۱۷۰,۶۱۲,۳۸۳ میلیون ریالی قرار گرفت. ضمن آنکه در آذر ماه هم به ۱۳۱,۲۳۹,۲۲۷ میلیون ریال کاهش یافت.

زمستان ۱۴۰۰
ارزش معاملات بورس در اسفند ماه با رشدی ۴ درصدی سال را به پایان برد. ارزش معاملات فرابورس در دی ماه عدد ۱۰۲,۱۹۵,۹۷۰ میلیون ریال بود و با اینکه با رشدی ۱۷ درصدی در بهمن ماه به ۱۲۰,۱۱۷,۵۸۶ میلیون ریال رسید اما در اسفند ماه به ۱۱۲,۷۴۸,۹۹۸ میلیون ریال کاهش یافت.

بهار ۱۴۰۱
نخستین ماه بهار ۱۴۰۱ برای بورس به لحاظ ارزش معاملات خوب نبود، در فروردین ماه عدد ۷۴۱,۳۷۴,۳۶۸ میلیون ریال را ثبت کرد و در اردیبهشت ۷ درصد رشد کرد. اما خرداد ماه با افتی ۲۰ درصدی به ۶۳۲,۶۰۷,۰۲۶ میلیون ریال رسید. ارزش معاملات فرابورس هم در اردیبهشت ماه به نسبت فروردین ماه ۴۹ درصد رشد کرد البته این رشد در خرداد ماه دوامی نداشت و از ۲۲۶,۲۰۸,۱۵۲ میلیون ریال اردیبهشت به ۲۰۱,۴۰۹,۸۸۳ میلیون ریال در خرداد ماه رسید.

تابستان ۱۴۰۱
ارزش معاملات بورس در تیر ماه ۳۹۲,۰۰۳,۵۰۱ میلیون ریال بوده اما در مرداد ماه به ۳۸۶,۷۵۸,۶۱۶ میلیون ریال کاهش پیدا کرده است. ضمن آنکه در شهریور ماه هم در نقطه ۳۵۱,۳۵۹,۰۷۵ میلیون ریال ایستاده است. ارزش معاملات فرابورس هم در تیر ماه عدد ۱۰۵,۲۵۶,۲۶۴ میلیون ریال ثبت کرده و در مرداد و شهریور به ترتیب به ۸۵,۳۴۱,۶۴۶ میلیون ریال کاهش پیدا کرده و به ۹۹,۴۸۱,۳۵۹ میلیون ریال رسیده است.

پاییز ۱۴۰۱
پاییز ۱۴۰۱ اما بورس و فرابورس عملکرد خوبی را ثبت کردند، ارزش معاملات بورس در مهر ماه ۲۲۲,۸۳۸,۲۳۸ میلیون ریال بوده و در آبان و آذر به ترتیب به ۴۷۵,۱۰۵,۷۰۰ میلیون ریال و ۵۵۷,۳۹۰,۷۹۲ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. در فرابورس هم مهر ماه عدد ۷۲,۶۱۶,۱۸۸ میلیون ریال به ثبت رسید و در آبان ماه در نقطه ۱۲۳,۶۲۸,۶۰۷ میلیون ریال ایستاد. آذر ماه هم ۱۵۳,۱۴۴,۰۴۸ میلیون ریال بوده است.

زمستان ۱۴۰۱
ارزش معاملات بورس در دی ماه ۱,۰۲۶,۰۳۰,۷۶۷ میلیون ریال بوده و در بهمن ماه به ۶۷۴,۱۶۱,۷۶۸ میلیون ریال کاهش پیدا کرده است. ضمن آنکه این عدد در اسفند ماه هم ۱,۰۷۲,۰۲۸,۸۹۴ میلیون ریال ثبت شده است. در دی ماه عدد ۳۰۴,۵۱۲,۵۳۰ میلیون ریال برای ارزش معاملات فرابورس ثبت شد. در بهمن ماه و اسفند ماه هم به ترتیب به ۲۷۲,۳۲۸,۴۳۱ میلیون ریال و ۲۸۰,۲۵۹,۹۷۲ میلیون ریال رسید.

بهار ۱۴۰۲
ارزش معاملات بورس در اردیبهشت نسبت به فروردین و خرداد بهتر بود. در فروردین عدد ۱,۵۶۳,۳۰۴,۵۵۷ میلیون ریال، در اردیبهشت عدد ۲,۱۰۵,۳۵۳,۴۴۶ میلیون ریال و در خرداد ماه عدد ۱,۱۳۳,۹۵۶,۱۰۹ میلیون ریال ثبت شد. در فرابورس هم اردیبهشت ماه عملکرد بهتری برای ارزش معاملات ثبت شد و به نقطه ۶۹۶,۰۳۸,۳۸۰ میلیون ریال رسید.

تابستان ۱۴۰۲
ارزش معاملات بورس که در تیر ماه ۷۶۸,۶۷۱,۰۸۶ میلیون ریال بود، در مرداد ماه به ۵۲۶,۳۲۲,۱۰۴ میلیون ریال و در شهریور ماه ۵۴۱,۲۹۷,۳۹۳ میلیون ریال افزایش یافت. ارزش معاملات فرابورس اما کاهشی بود و از ۳۰۰,۱۴۹,۰۱۲ میلیون ریال در تیر ماه به ۱۸۳,۳۸۲,۵۸۶ میلیون ریال در شهریور ماه افت کرد.

پاییز ۱۴۰۲
ارزش معاملات بورس در مهر ماه ۴۳۴,۴۴۳,۹۵۹ میلیون ریال بوده که با رشد ۱۱ درصدی در آبان به ۴۸۲,۴۸۹,۸۳۴ میلیون ریال رسیده است. همچنین این عدد در آذر ماه ۶۳۷,۴۶۶,۳۷۷ میلیون ریال بوده است. ارزش معاملات فرابورس هم در مهر ماه عدد ۱۵۲,۱۵۵,۰۶۷ میلیون ریال را ثبت کرد که با رشد ۸ درصدی در آبان ماه به ۱۶۵,۷۱۱,۹۷۱ میلیون ریال رسید و در آذر هم در نقطه ۲۲۵,۶۳۹,۲۵۱ میلیون ریال ایستاد.

زمستان ۱۴۰۲
در زمستان ۱۴۰۲ روند معاملات بورس و فرابورس چندان باب میل نبود، به‌طوری که ارزش معاملات بورس از ۵۵۲,۸۵۰,۱۹۱ میلیون ریال دی ماه به ۴۵۲,۹۰۵,۹۶۵ میلیون ریال در اسفند ماه افت کرد. در فرابورس هم روند به همین شکل بود و ارزش معاملات در اسفند ماه نسبت به دی ماه ۳۵ درصد افت کرد.

بهار ۱۴۰۳
در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ هم ارزش معاملات بورس در فروردین ۳۶۴,۰۷۵,۰۷۲ میلیون ریال بوده و در اردیبهشت به ۲۹۱,۱۵۸,۸۴۱ میلیون ریال کاهش یافت. البته نسبت به دو ماه ابتدایی بهار ۱۴۰۲ روندی رو به رشد داشته است. ضمن آنکه ارزش معاملات فرابورس در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۱۴۰,۳۶۰,۴۲۵ میلیون ریال و ۱۰۹,۹۹۴,۸۲۱ میلیون ریال بوده است.

  • همراز فیروزی - خبرنگار
  • شماره ۵۴۱ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 495545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =