سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

۸ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته سوم اسفند ماه پیشنهاد کردند.

به گزارش صدای بورس، برای هفته پیش رو ۸ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند.

بر اساس بررسی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا ۴ سهم فزر، شسپا، شتران، کپرور برای میان مدت و ۲ سهم فسبزوار، هرمز برای بلند مدت معرفی شده اند.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از ۴ سهم سیمرغ، سمازن، غدیس، فخوز برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار، بوعلی، خزامیا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش ۳ سهم جم، وبملت، سپاها را برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، فخوز، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق را برای بلند مدت معرفی کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس به این شرح است؛ ۵ سهم خودرو، وپارس ،وخارزم، خاور، قثابت را برای میان مدت و ۲ سهم فراز، داریک را برای بلند مدت معرفی کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سورین از ۲ سهم هرمز، سهگمت برای میان مدت و ۳ سهم ونوین، دشیمی، قزوین برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

گفتنی است سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما از ۵ سهم اهرم، متال، خموتور، کساوه، دتماد و غبشهر برای میان مدت و ۳ سهم ونوین، دارا یکم و ثا مید برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

شرکت سبدگردان تصمیم ۵ سهم هوشیار، پیزد، تصمیم، فسبزوار و زبینا را برای میان مدت معرفی کرد و ۳ سهم کنور، کاوه، شگویا را برای بلند مدت پیشنهاد داد.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

درپایان سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان هدف از ۲ سهم دی و وکادو برای کوتاه مدت و ۲ سهم صندوق صبای هدف و پترول برای میان دت و ۲ سهم فولاد و بملت برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم اسفند ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۳۲

کد خبر 490934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =