سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

۸مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته اول اسفند ماه پیشنهاد کردند.

به گزارش صدای بورس، برای هفته پیش رو ۸ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند.

بر اساس این گزارش سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما از ۶ سهم اهرم، متال، خموتور، کساوه، دتماد و غبشهر برای میان مدت و ۳ سهم ونوین، دارایکم و ثامید برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم از ۵ سهم هوشیار، پیزد، تصمیم، فسبزوار و زبینا برای میان مدت و ۳ سهم کنور، کاوه و شگویا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم فخوز، ونوین و غپینو برای میان مدت و ۳ سهم تاصیکو، ارفع و شبریز برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

گفتنی است سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک از سهم فجر برای کوتاه مدت و ۲ سهم سیمرغ و سدور برای میان مدت و ۳ سهم ومدیر و مدیر و فولاژ برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

شایان ذکر است سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از ۳ سهم جم، وبملتو سپاها برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، فخوز، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

شرکت سبدگردان سورین برای میان مدت ۲ سهم تپمپی و قزوین و برای بلند مدت ۳ سهم زقیام، دشیمی و دسینا را پیشنهاد کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان از ۴ سهم سیمرغ، سمازن، غدیس و پی پاد برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار، بوعلی و خزامیا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا از سهم فزر برای کوتاه مدت و ۳ سهم شسپا، شتران و کپرور برای میان مدت و ۲ سهم فسبزوار و وکغدیر برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول اسفند ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۳۰

کد خبر 489931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =