سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

۸ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد های خود را برای هفته آخر آبان ماه پیشنهاد کردند.

به گزارش صدای بورس، برای هفته پیش رو ۸ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند؛

بر این اساس؛ سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم زفجر، ونوین، خودکفا برای میان مدت و ۳ سهم وکغدیر، سیتا، وپترو برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

همچنین شرکت سبدگردان سورین از ۲ سهم قزوین ، ساربیل برای میان مدت و ۳ سهم سشرق، گلدیرا، و فولاد برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

علاوه برآن سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا از ۳ سهم وساپا، ثبهساز، کامیاب برای میان مدت و ۲ سهم ناما، خبهمن برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

گفتنی است شرکت سبدگردان کاریزما ۵ سهم ضمان، شاوان، شکربن، رتاپ و کوثر را برای میان مدت و ۳ سهم رافزا، بورس و کاریس را برای بلند مدت معرفی کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پردازآریان خود از ۴ سهم سیمرغ، سپاها، غمینو و پی پاد برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار، بوعلی و خدیزل برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

شرکت سبدگردان تصمیم نیز ۳ سهم فجر، کوثر، تصمیم را برای میان مدت و ۳ سهم کاسپین، فزر و شگویا را برای بلند مدت پیشنهاد کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس از ۵ سهم وبملت، خودرو، قثابت، خاور و وتجارت برای میان مدت و ۲ سهم فراز، داریک برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

در پایان سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا خود از ۴ سهم فزر، کبافق، شتران و کپرور برای میان مدت و ۲ سهم فسبزوار، وکغدیر برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته آخر آبان ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۱۸

کد خبر 483058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =