صنعت بیمه دریک نگاه

آنچه در پی می‌آید دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری است که در کنار دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می‌کند.

صنعت بیمه در هر جامعه‌ای از شاخص‌های مهم اطمینان عمومی، اعتماد اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید به آینده به شمار می‌رود و مسیر توسعه کمی و کیفی کسب و کار و همچنین سطح معیشت مردم از گذرگاه این صنعت عبور می‌کند. آنچه در پی می‌آید دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری است که در کنار دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می‌کند.

معاونت طرح و توسعه
همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی

 • ارائه مجوز محصول جدید بیمه‌ای به ۶ شرکت بیمه در ۶ طرح مختلف
 • ارائه مجوزهای موردی بیمه‌ای به ۶ شرکت بیمه در ۳ رشته مختلف شامل بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه کرونا در بیمه‌نامه حوادث اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی برای حرفه‌های مختلف
 • ارائه چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج از کشور، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط فوت، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط حیات، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی مختلط به تمام شرکت‌های بیمه‌ای

- تدوین بودجه مصوب و اصلاحی سالانه (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) بیمه مرکزی ج. ا.ایران
- تدوین پروژه‌ بیمه مرکزی ج. ا.ایران برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و تدوین منشور پروژه‌های راهبردی بیمه مرکزی ج. ا.ایران و پایش مستمر آن
- ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در سامانه (رابت) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- تهیه و تدوین و انتشار کتابچه «گزیده قوانین و مقررات بودجه و برنامه سال ۱۴۰۰ (و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹)»
- تهیه کتاب سالنامه آماری صنعت بیمه و پوستر آماری «نماگرهای صنعت بیمه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹» برای درج در پرتال سازمان
بررسی تقاضای تأسیس شرکت‌های بیمه:
تقاضای تأسیس ۳۶ شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

 • مراتب موافقت اصولی با تأسیس ۵ شرکت بیمه (شرکت‌های بیمه اتکایی آوای پارس، بیمه اتکایی تهران رواک، بیمه مختلط پردیس، بیمه مختلط هوشمند فردا و بیمه زندگی کاریزما) صادر شد.

پروانه تأسیس (موافقت با ثبت) شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد.
بررسی و تأیید صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران فنی و اکچوئران داخلی به تعداد ۲۳۰ نفر
بررسی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای به تعداد ۸۲۵ پروانه

یک صنعت زیر ذره بین نظارت

 • تدوین دستورالعمل اصلاحی «روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث مؤسسات بیمه» و ابلاغ به شرکت‌های بیمه
 • مکاتبه و پیگیری دریافت اطلاعات، بررسی، محاسبه و اعلام توانگری مالی شرکت‌های بیمه و افشای آن در پرتال بیمه مرکزی ج. ا.ایران
 • بررسی ترکیب سهامداری شرکت‌های بیمه در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط و پیگیری رعایت نصاب‌ها وفق مندرجات آیین‌نامه شماره ۱۰۰
 • بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه مجوز برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده به شرکت‌های بیمه به منظور افزایش سرمایه
 • رسیدگی به اختلافات بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در راستای مفاد ماده ۲۹ قانون بیمه شخص ثالث
 • کنترل ضریب خسارت انواع رشته‌های بیمه‌ای
 • همکاری در اجرای طرح نسخ الکترونیک با سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در مسیر صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ دفترچه‌های درمانی، جلوگیری از جعل اسناد پزشکی
 • رصد و بررسی بیمه‌نامه‌های مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه به منظور اخذ پوشش اتکایی لازم از بازار بیمه
 • نظارت بر پیاده سازی و اجرای آخرین نسخه وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث، بدنه، هوش تجاری
 • ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال نظارت سیستمی و پیشگیرانه در رشته‌های بیمه‌ای مرتبط با حمل کالا (باربری، مسئولیت متصدیان حمل داخلی و...) و آتش سوزی و الزام شرکت‌های بیمه در تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه‌نامه
 • بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه در خصوص قراردادهای بزرگ از جمله قراردادهای بیمه‌ای
 • ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و مختلف به منظور حمایت از حقوق بیمه‌گزاران و یکسان‌سازی رویه‌های مورد عمل شرکت‌های بیمه؛ به عنوان نمونه، تدوین و ابلاغ کاربرگ‌های متحدالشکل اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ قانون بیمه شخص ثالث به تمام شرکت‌های بیمه
 • بررسی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و ارائه پیشنهادات برای اصلاح
 • مشارکت در کارگروه تخصصی راه‌اندازی مجتمع رسیدگی به تصادفات رانندگی (مجتمع تخصصی تصادفات)
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده‌های ۳۰ و ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، از طریق صدور بخشنامه تاکیدی.

نظارت بر بیمه‌های زندگی

 • بررسی و انطباق بیمه‌نامه‌های زندگی با سرمایه فوت بالای مبلغ تعیین شده با مجوزهای صادره طبق ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۶۸ و بخشنامه‌های مرتبط با آن
 • اخذ و بررسی اطلاعات تمامی بیمه‌نامه‌های عمر زمانی گروهی
 • اخذ و بررسی قراردادها و تفاهمنامه منعقده شرکت‌های بیمه با بانک‌ها یا صندوق‌ها
 • رسیدگی و پاسخگویی به تعداد ۱۱۲ فقره شکایات بیمه‌های زندگی
 • تدوین استانداردهای حرفه‌ای محاسب فنی بیمه
 • بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار
 • اصلاح درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورت‌های مالی
 • محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکت‌های بیمه زندگی
 • پاسخ به استعلام‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت ذخایر بیمه‌های زندگی شرکت‌های بیمه مختلط و تمامی ذخایر فنی شرکت‌های بیمه زندگی
 • امکان سنجی محاسبه خالص ارزش دارایی سرمایه‌گذاری منابع حاصل از ذخیره ریاضی بیمه‌نامه‌های زندگی
 • بررسی روش‌های تفکیک سرمایه‌گذاری از محل ذخیره ریاضی شرکت‌های بیمه از سایر منابع با تاکید بر سرمایه‌گذاری به صورت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی

نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای

 • برنامه‌ریزی مستمر به منظور سیستمی نمودن فرآیند کنترل و نظارت بر نحوه اعطای پروانه نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه به اشخاص
 • نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شرکت‌های بیمه
 • بررسی مدارک و مستندات مربوط به تأسیس شرکت‌های نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت و تأسیس نمایندگان حقوقی
 • انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه‌ای (نمایندگان)
 • مشارکت در ساماندهی امور بیمه‌ای در مرزهای کشور
 • هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به منظور شناسایی شبکه خدمات بیمه‌ای دارای اشتغال همزمان
 • بررسی، اعلام نظر و انجام اقدامات نظارتی لازم در خصوص شکایات واصله
 • برخورد نظارتی با استارت‌آپ‌های فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد آنان
 • جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه‌ای از طریق ابلاغ بخشنامه به تمامی فعالان صنعت بیمه
 • انجام بازدیدهای نظارتی از شرکت‌های بیمه و دفاتر ارزیابان خسارت بیمه‌ای در راستای کنترل بر نحوه فعالیت آنان و حسن اجرای مفاد آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورایعالی بیمه.

نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌ها

 • نظارت مستمر بر رعایت آیین‌نامه‌های گزارشگری ‌و افشای ‌اطلاعات‌ مؤسسات‌ بیمه (۸۸)، صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (۹) و حاکمیت‌ شرکتی(۹۳) از قبیل:
 • ۳۲ مورد نظارت بر خط از شرکت‌های بیمه و ۹ مورد بازدیدهای میدانی از شرکت‌های بیمه دررعایت آیین‌نامه‌های ۸۸، ۹۰ و ۹۳ و مکمل‌های آن
 • نظارت بر نحوه اجرای آییننامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه (۳۲ مورد)
 • نظارت مستمر بر اجرای آیین‌نامه حاکمیت ‌شرکتی (۴۰ مورد)
 • پیگیری واریز حدود مبلغ ۸۵۵ ر ۲۷ میلیارد ریال توسط شرکت‌های بیمه‌ای به حساب خزانه بابت عوارض بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث سهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • واریز حدود مبلغ ۹۹۴ میلیارد ریال توسط شرکت‌های بیمه‌ای به حساب خزانه بابت عوارض بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث سهم نیروی انتظامی
 • اقدامات لازم برای هوشمندسازی نظارت بر آیین ‌نامه‌های گزارشگری

جهانی می‌اندیشیم، منطقه‌ای عمل می‌کنیم

 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک (Risk) در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی ج. ا.ایران و ۷ شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۵ هزار میلیارد ریال برای هر ریسک
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز (CAT) در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی ج. ا.ا. و ۴ شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در هر حادثه
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز (Risk & CAT) در رشته انرژی برای بیمه مرکزی ج. ا.ا. و ۹ شرکت عضو کنسرسیوم انرژی با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۲۵۰ میلیون یورو برای هر ریسک و ۵۰۰ میلیون یورو برای هر حادثه فاجعه‌آمیز
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز (CAT) در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای ۱۱ شرکت بیمه رازی، آرمان، دی، میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۳۰ هزار میلیارد ریال در هر حادثه
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز برای قبولی‌های اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی در رشته‌های آتش‌سوزی، مهندسی و پول در صندوق با سقف تعهد ۵ هزار میلیارد ریال برای هر ریسک
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت (Risk & CAT) بیمه مرکزی در رشته پی‌اندآی با حداکثر تعهد ۵۰ میلیون یورو
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی‌اندآی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل کیش و متقابل قشم با حداکثر تعهد دو میلیارد دلار
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته‌های باربری و کشتی و بیمه‌های هواپیما با حداکثر تعهد ۱۱۰ میلیون یورو
 • تمدید قرارداد اتکایی مشارکت درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت سهامی بیمه دی با تعداد حدود ۲ میلیون نفر بیمه شده
 • پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حداکثر تعهد ۶ هزار میلیارد ریال
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز (Risk & Cat) در رشته‌های غیرباربری جهت پوشش ریسک‌های صادره نمایندگی‌های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد ۲۵ میلیون یورو
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز (Risk & Cat) در رشته‌های باربری جهت پوشش ریسک‌های صادره نمایندگی‌های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد ۱ میلیون یورو
 • تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت سهامی بیمه معلم با حد تعهد ۴۰۰ میلیارد ریال برای هر بیمه‌نامه
 • پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت‌های مهندسی هواپیمایی فارسکوه، سوخت‌رسانی اوج
 • انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه‌آمیز (Risk & CAT) در رشته‌های غیرباربری برای پوشش ریسک‌های صادره نمایندگی‌های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۲۵ میلیون یورو
 • ارائه مجوز بیمه‌نامه‌های گروهی برای منازل مسکونی / اداری سازمان‌ها، ارگان‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و... با پوشش خطرات اصلی و تبعی بیمه‌های آتش‌سوزی (آصا، زلزله، سیل، توفان و...)
 • ارائه مجوز صدور بیمه‌نامه و مشارکت در پوشش بیمه‌ای بسیاری از ریسک‌ها و پروژه‌های عملیاتی و زیربنایی
 • صدور و ارائه خدمات بیمه‌ای به کشورهای همسایه:
 • تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو
 • امضاء تفاهمنامه با کشورهای افغانستان، سوریه و ارمنستان
 • برقراری ارتباطات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان، ترکیه و گرجستان
 • میزبانی هیأت عراقی در ایران

فرهنگ بیمه‌ای و بیمه فرهنگی

 • پاسخگویی به ابهامات رسانه‌ای
 • تهیه و بارگذاری بیش از ۸۷۰ مطلب و ۱۶۰ استوری در اینستاگرام بیمه مرکزی با حدود چهل هزار نفر دنبال کننده
 • برگزاری لایو اینستاگرام بیمه مرکزی (دوشنبه‌ها با بیمه)
 • تهیه و تولید کلیپ‌ها، اینفوموشن‌ها و اینفوگرافی‌های مختلف
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای خبرنگاران
 • تهیه و انتشار کتب بیمه‌ای (تهیه تولید و انتشار ۶۷ عنوان کتاب در سه سطح «بیمه برای کودکان»، «بیمه برای همه» و «بیمه برای کارشناسان»
 • تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه به صورت مداوم (۱۲ شماره)
 • تهیه، تولید و انتشار گزارش عملکرد سالانه لاتین (Annual Report)
 • برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت بیمه
 • برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه
 • هماهنگی‌های لازم برای امضای تفاهمنامه‌ های مختلف با دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون مانند «فدراسیون موتورسواری، انجمن بهره‌وری، سازمان حفاظت از محیط زیست و...
 • برگزاری مداوم جلسات شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور و هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک با هدف ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر
 • هماهنگی‌های لازم برای اجرایی شدن برنامه‌های ستاد امربه معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و... و.
 • تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir
 • تهیه، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون با هدف اصلاح رفتار ترافیکی و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی
 • تهیه، تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پلاک ۱۳ با هدف توسعه فرهنگ بیمه (در حال پخش)
 • تهیه تولید سرود بیمه‌ای مختص کودکان
 • اجرای پروژه سراسری و ملی «زنگ بیمه» برای دانش آموزان مقطع ابتدایی (شهر تهران توسط بیمه مرکزی و مراکز استان‌ها توسط شرکت‌های بیمه)، با هدف آشنایی تعداد ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۷۵ دانش آموز مقطع ابتدایی با مفاهیم بیمه‌ای از طریق نمایش
 • گنجاندن بیش از ۱۲۸ مطلب بیمه‌ای در کتب درسی دانش آموزان (با این پروژه عملا تعداد ۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۰۵ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم با مهمترین اصطلاحات بیمه‌ای در کتاب‌های درسی آشنا می‌شوند).

ریسک، کلید واژه صنعت بیمه
راه‌اندازی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛ تدوین راهنمای حاکمیت ریسک موسسات خدمات مالی کشور؛ همکاری با سازمان مدیریت بحران و سایر سازمان‌های مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور؛ راه‌اندازی پرتال اطلاع رسانی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛ ترجمه و انتشار گزارش مدیران ریسک اروپایی موسوم به FERMA ۲۰۲۰؛ ارائه پیشنهاد انجام طرح پژوهشی در خصوص سنجش میزان توسعه یافتگی سیستم مدیریت ریسک سازمانی در مدل کسب و کار و فرهنگ سازمان‌های کشور به پژوهشکده بیمه. این طرح به تصویب رسیده و مراحل انجام آن آغاز شده است.

سلامت در صنعت

 • بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت‌های بیمه
 • امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما
 • پیاده سازی کانون حسابرسی داخلی صنعت بیمه وابسته به انجمن حسابرسی داخلی ایران
 • تنظیم و تدوین چک لیست‌های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی
 • بررسی منشای سرمایه شرکت‌های بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه
 • بررسی سوابق سهامداران شرکت‌های بیمه در شرف تأسیس و در شرف افزایش سرمایه
 • بررسی و انجام فاز مطالعاتی در خصوص الزامات و نیازمندی‌های ایجاد سامانه جامع رصد، شناسایی و بررسی معاملات مشکوک به پولشویی در صنعت بیمه
 • ایجاد دسترسی تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج. ا.ایران توسط سامانه سنهاب به اطلاعات مورد نیاز و سامانه‌های مرتبط
 • پیشنهاد اصلاح دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مرکز اطلاعات مالی
 • سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط (۴) کارشناسان در این سامانه

عصر طلایی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توسعه زیرساخت‌های مرکز داده؛ توسعه شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و ذینفعان حقوقی؛ توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعات مدیریتی، عملیاتی و نظارتی؛ تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی شرکت‌های بیمه؛ مکانیزه سازی خدمات، پشتیبانی و فرآیندهای سازمان برای واحدهای داخلی و ذینفعان خارجی؛ و تعامل مکانیزه با سایر سازمان‌های مرتبط با صنعت بیمه

 • ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی و تسهیل امر نظارت در حوزه‌های نظارتی بیمه مرکزی
 • تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه‌های منطبق با شاخص‌ها در رشته شخص ثالث و حوادث راننده که سهمی حدود پنجاه درصد از پرتفوی صنعت بیمه را دارد و بیمه‌نامه‌های منطبق با شاخص‌ها در رشته‌های باربری، متصدیان حمل کالا و آتش سوزی
 • ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطلاعاتی و کارتابل‌های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی
 • ایجاد سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مرکزی، در درگاه ملی خدمات و دولت همراه برای استفاده شهروندان، کسب و کارها و سازمان‌ها
 • تغذیه اطلاعاتی سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور با داده‌های صنعت بیمه
 • ایجاد بستر لازم برای یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطلاعات از طریق اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دیگر از قبیل نیروی انتظامی، ثبت احوال، پست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهداری، وزارت امور خارجه، سازمان امور مالیاتی و...
 • طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان
 • ارائه خدمت الکترونیکی استعلام سوابق بیمه‌ای افراد برای بهره‌برداری در نرم‌افزار موبایل دولت همراه
 • تهیه نرم‌افزار جامع موبایل
 • اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار در راستای اجرای مواد قانونی ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه‌ها و تکالیف اصلاح نظام اداری که ماحصل آن به شناسایی ۱۶ گروه فرآیندی، ۷۰ فرآیند، ۱۷۰ زیر فرآیند، ۱۰۸ شناسنامه فرآیند، و نتیجتاً منجر به تعداد ۶۲ خدمت و حدود ۹۰ نمودار فرآیندی خدمت شد.
 • راه‌اندازی سوئیچ بیمه برای هوشمندسازی و کمک به ارائه خدمات بیمه‌ای به صورت مکانیزه و ایجاد زیرساخت لازم برای ورود فراگیر شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای دیجیتال به صنعت بیمه به منظور مدیریت و نظارت بر فعالیت اینشورتک‌ها، استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها و شرکت‌های دانش بنیان از طریق ارائه سرویس‌های Api صنعت بیمه به کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات.
 • کسب رتبه اول در چهار دوره ارزیابی وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات

شورای عالی بیمه

 • بررسی تقاضای تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی پارس، فردیس، اتکایی تهران، فردا، اتکایی رایا، زندگی هامرز، مختلط سروش
 • بررسی و تصویب مقررات بیمه‌ای
 • رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی
 • گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق ۱۴۰۴
 • گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه در سال ۱۳۹۹
 • بیمه در مسیر توسعه
 • اداره کل سرمایه‌گذاری
 • رشد ۵۷ درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مرکزی
 • رشد ۱۶ درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مرکزی
 • رشد ۴۱ درصدی سود حاصل از خرید و فروش

اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

 • تدوین دستورالعمل سومین دوره انتخاب کارمندان و مدیران برگزیده صنعت بیمه و ابلاغ و اجرای آن
 • دیجیتال‌سازی اسناد آرشیوی بیمه مرکزی عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات اداری و رفاهی
 • شفافیت‌سازی در مناقصات سازمانی
 • مناسب‌سازی فضاهای اداری برای مراجعین
 • اقدام به منظور استقرار چرخه بهره‌وری

صنعت بیمه بر مدار قانون

 • طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شرکت در جلسات رسیدگی محاکم و پاسخ به استعلامات و تهیه، اصلاح یا اعلام نظر درخصوص لوایح، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های دولت
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، قراردادها، تفاهمنامه‌ها
 • پیگرد قضایی اخلال‌گران در نظام بیمه کشور و سودجویان از عنوان بیمه مرکزی

صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت

 • انجام فرآیند تعیین صلاحیت عمومی کارکنان کلیدی موضوع آیین‌نامه ۹۰ شورای عالی بیمه و متصدیان مشاغل حساس در سطح کل صنعت بیمه و پاسخ به تمامی استعلامات مراجع ذیصلاح حفاظتی و امنیتی کشور درخصوص موضوعات مرتبط در صنعت بیمه
 • پیگیری تشکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطلاعات و مقابله با حوادث سایبری
 • ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های امنیت اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی در حوزه پدافند سایبری از مرکز راهبردی افتا و سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ماهر و سایر به مرکز فاوا سازمان و سایر حوزهای فاوا و انجام تست نفوذ و ارزیابی امنیتی بر سامانه‌های حساس بیمه مرکزی ج. ا.ا
 • تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه‌ای
 • پیگیری پیاده‌سازی سامانه ثبت و اعلام تخلفات در صنعت بیمه
 • پیگیری پیاده‌سازی سیستم هوشمند کشف تقلب
 • تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه الزام مؤسسات بیمه به شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به تقلب بیمه‌ای
 • بازدید از پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی (زمینی) به کشور در ۱۲ استان مرزی و مرزهای هوایی حضرت امام (ره) تهران، شهید هاشمی نژاد مشهد و شهید مدنی تبریز
 • الزام شرکت‌های بیمه در خصوص عرضه بیمه‌نامه مسافرتی اتباع ورودی به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان محلی، صدور بیمه‌نامه به صورت آنلاین و اخذ کد یکتا و نیز حذف صدور بیمه‌نامه به صورت دستی (استفاده از دستگاه مکانیزه طراحی شده) و پاسخگویی از طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت‌های بیمه و درج کامل پوشش‌های بیمه‌ای (خسارت‌های قابل پرداخت) و حق بیمه مصوب دریافتی در بیمه‌نامه عرضه شده به اتباع خارجی ورودی.

 • شماره ۴۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۱۳
کد خبر 442379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =