سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

۸ مجموعه فعال در حوزه بازار سرمایه سبد پیشنهادی خود را برای هفته دوم شهریور ماه ارایه کردند.

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سه نماد شیران، شکلر و هرمز را برای میان مدت و سه نماد شاملا، دقاضی و شبصیر برای سرمایه گذاری بلند مدت ارایه شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

مجموعه بعدی شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان است که سه سهم فاما، شپترو و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم را برای میان مدت و سه سهم سباقر، دشیمی و ونوین را برای بازه زمانی بلند مدت ارایه کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان هم سبد پیشنهادی خود را عرضه کرده است. سه نماد آریان، دارایکم و فرآور برای میان مدت و پنج سهم فولاد، نوری، ستران، شبندر و بفجر برای سرمایه گذاری بلند مدت هستند.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش سه نماد شپنا، فخوز و وبصادر را برای بازده میان مدت و پارسان و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق را برای بلند مدت معرفی کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا وهور، فایرا، غشهداب و وبصادر را برای میان مدت و صندوق سرمایه گذاری امین آشنای ایرانیان را برای بلند مدت پیشنهاد داده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک نمادهای پالایش، وسپه و غکورش را برای میان مدت و فملی، مدیر، کاما و شپدیس را برای بلند مدت ارایه کرده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

وغدیر، شستا، دارایکم، فملی و تایرا سبد پیشنهادی میان مدت شرکت سبدگردان داریک و صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک و صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد شده‌اند.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

شرکت کارگزاری سبدگردان کاریزما هم سه نماد فولاد، وصندوق، رمپنا و وبصادر را برای میان مدت و سه نماد حسینا، وغدیر و کاریس برای سرمایه گذاری بلند مدت ارایه شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته سوم شهریور ماه

کد خبر 438027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =