۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۲

«سهام بزرگ کاردان» صدرنشین بازدهی

محمدعلی کریمی- کارشناس ارزش‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
«سهام بزرگ کاردان» صدرنشین بازدهی

بررسی عملکرد ۵۸ صندوق سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۳۰ خرداد نشان می‌دهد که متوسط بازدهی صندوق‌ها ۶.۸۲ درصد بوده است. ۳۳ صندوق بازدهی بیشتری از شاخص کسب کرده‌اند.

به گزارش صدای بورس، در مدت زمان مذکور، صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان با کسب بازدهی ۹.۳۵ درصد پربازده­ترین صندوق بوده است. این صندوق ۲۴ درصد از سرمایه ۵۴۸۱ میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۲ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۱۰ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، ۷ درصد در صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، ۶ درصد در صنعت خدمات فنی و مهندسی و ۳۵ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام با کسب بازدهی ۹.۳۲ درصد، دومین صندوق با بیشترین بازدهی است. این صندوق ۱۹ درصد از سرمایه ۷۰۰ میلیارد ریالی خود را در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۱۶ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، ۱۴ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۱۳ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۶ درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای و ۲۳ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات نیز با کسب بازدهی ۹.۳۱ درصد سومین صندوق با بیشترین بازدهی است. این صندوق ۱۸ درصد از سرمایه ۸۹۶۲ میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۵ درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۱۴ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۸ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، ۶ درصد در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها و ۲۴ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است.

از طرف دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز نیز با کسب بازدهی ۲.۶۰ درصد کم‌بازده‌ترین صندوق است. این صندوق ۲۶ درصد از سرمایه ۱۶۰۲۱ میلیارد ریالی خود را در صنعت محصولات شیمیایی، ۱۷ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۱۳ درصد در صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، ۴ درصد در صنعت مواد و محصولات دارویی و ۱۰ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت با کسب بازدهی ۳.۸۹ درصد در مکان دوم صندوق‌های کم‌بازده قرارگرفته است. این صندوق ۲۶ درصد از سرمایه ۱۳۱۹ میلیارد ریالی خود را در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، ۱۴ درصد در صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، ۱۰ درصد در استخراج کانه‌های فلزی، ۹ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری و ۱۴ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو با کسب بازدهی ۴.۳۹ درصدی در مکان سوم صندوق‌های کم‌بازده بوده است. این صندوق ۱۷ درصد از سرمایه ۲۸۹۷۶ میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، ۱۶ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، ۶ درصد در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۶ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۶ درصد در صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و ۲۶ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است.

صندوق‌های با بیشترین بازدهی

صندوق

عمر

تعداد واحد

NAV

بازده

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

     ۱,۹۰۳

   ۴۹۸,۰۸۹

  ۱۱,۰۰۵,۳۳۶

۹.۳۵%

اندیشه خبرگان سهام

     ۱,۸۶۲

     ۴۸,۸۳۳

۱۴,۳۳۶,۳۲۰

۹.۳۲%

سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

۳,۳۳۷

۳۵۵,۱۰۶

۲۵,۲۳۹,۷۳۶

۹.۳۱%

مشترک خوارزمی

۳,۲۳۳

   ۵۷,۷۶۱

۴۹,۶۵۲,۱۲۸

۹.۱۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

۳,۵۴۰

 ۴۹,۶۱۷

۸۵,۹۸۱,۰۱۲

۹.۰۶%

صندوق‌های با کمترین بازدهی

صندوق

عمر

تعداد واحد

NAV

بازده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

۴,۴۲۶

 ۸۰,۱۰۷

۲۰۰,۴۰۹,۹۳۳

۲.۶۰%

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

  ۳,۵۹۸

۱۹,۲۰۸

۶۸,۷۴۳,۲۰۶

۳.۸۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

 ۳,۳۵۰

۶۱,۶۶۹,۷۱۵

  ۴۶۹,۸۵۹

۴.۳۹%

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

۱,۲۷۳

  ۲۰۰,۰۰۰

۱۳,۴۲۷,۸۴۹

۴.۵۲%

آوای سهام کیان

۱,۲۳۱

  ۲۵۰,۳۲۶

۲۴,۴۶۰,۸۵۵

۴.۹۳%

کد خبر 414234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =