از سود نقدی مجامع بورسی اردیبهشت چه خبر؟

مجامع بورسی امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا و نگرانی از سلامت سهامداران، همچون سال های گذشته نبود. اما تقسیم سودها به روال همیشگی ادامه یافت.

به گزارش صدای بورس، در مجامع اردیبهشت ماه ۹۹ شرکت های بورسی، سودهای نقدی خود را به شرح زیر تقسیم کردند:

لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارسیان): ۶۲۰ ریال (از ۱۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک پارسیان)

سمازن (سیمان مازندران): ۲۳۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلام شده ترجیحا بانک ملی)

غبشهر (صنعت بهشهر): ۳۰۰ ریال (ازشهریور ۹۹ واریز به شماره حساب ملی اقتصادنوین، تجارت، صادرات و ملت)

وغدیر (سرمایه گذاری غدیر): ۴۹۰ ریال(از ۱۵ اردیبهشت۹۹ با مراجعه به بانک صادرات یا واریز به حساب درصورت اعلام شماره حساب)

سفانو (سیمان فارس نو): ۳۰۰۰ ریال

ساروم (سیمان ارومیه): ۱۴۶۵ ریال

دکپسول (تولید ژلاتین کپسول): ۱۲۵۰ ریال

سنیر (سیمان سفید نی ریز ): ۱۸۷۰ ریال

سخاش (سیمان خاش): ۴۳۰۰ ریال

سقاین (سیمان قاین): ۱۴۴۰ ریال

سکرما (سیمان کرمان): ۴۵۰ ریال

سبجنو (سیمان بجنورد): ۱۸۲۰ ریال

سغرب (سیمان غرب): ۱۱۰۰ ریال

سصوفی (سیمان صوفیان): ۲۸۰ ریال

زشریف (کشت وصنعت شریف آباد): ۴۰۰ ریال

چکاپا (کاغذپارس): ۱۴۶۵ ریال (از ۱ خرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک شهر)

تنوین (تامین سرمایه نوین): ۷۵۰ ریال(از ۲۷ اردیبهشت ۹۹ با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)

سشمال (سیمان شمال): ۳۵۵ ریال

شتوکا (توکا رنگ فولاد سپاهان): ۵۰۰ ریال (از ۱ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

حآسا (آسیا سیر ارس): ۵۵ ریال (از ۲۰ آبان ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

هجرت (پخش هجرت): ۲۹۱۵ ریال (از آبان ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

 پسهند(لاستیک سهند): ۱۲۵۰ ریال (از آدر ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

کتوکا (صنایع نسوز توکا): ۱۰۰۰ ریال (از مهر ۹۹ واریز به شماره اعلامی در سایت: Tukaref.ir)

ساوه (سیمان ساوه): ۲۳۰۰ ریال

کسعدی (کاشی سعدی): ۳۷۲ ریال (از مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

پرداخت (به پرداخت ملت): ۱۴۵۳ ریال (از ۲۰ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

توریل (توکاریل): ۲۰۰ ریال

حتوکا (حمل ونقل توکا): ۱۰۰ ریال

کخاک (خاک چینی): ۳۵۰۰ ریال

کرماشا (پتروشیمی کرمانشاه): ۶۰۰ ریال

دارو (داروپخش): ۱۴۶۵ ریال

ولشرق لیزینگ ایران وشرق): ۲۲۰ ریال (از ۱ آذر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

فروی (ذوب و روی اصفهان): ۲۰۵۰ ریال (از ۱ مهر ۹۹ بانک هنوز اعلام نشده)

دابور (داروسازی ابوریحان): ۳۰۹۵ ریال (از ۱ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

افرا (افرانت): ۵۶۰ ریال (از ۱۵ تیر ۹۹ واریز به حساب اعلامی)

تملت (تامین سرمایه ملت): ۵۰۰ ریال (واریز به حساب سحامی یا از ۱۵ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

ددام (داروسازی داملران): ۱۴۲ ریال (از ۲۰ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

زپارس (کشت و دامپروری پارس): ۱۰۰۰ ریال (از ۱ آبان ۹۹ بانک هنوز اعلام نشده)

جم پیلن (پلی پروپیلن جم): ۱۴۶۵ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

کلوند (کاشی الوند): ۷۷۰ ریال

اتکای (بیمه اتکایی): ۱۵۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

کفرا (فرآورده های نسوز): ۱۸۷۳ ریال (از ۱۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

ولملت (واسپاری ملت): ۳۰۰ ریال (از مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

غگیلا (پگاه گیلان): ۳۲۶ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

زفکا (زراعت و دامپروری فکا): ۲۴۲۸ ریال (از ۱۵ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

ارفع (فولاد ارفع): ۵۰۰ ریال (از ۱۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک سپه)

غمینو (صنایع غذائی مینو شرق): ۹۰ ریال (از مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک صادرات)

شدوص (دوده صنعتی پارس): ۷۱۰ ریال (از آبان ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

وامید (سرمایه گذاری امید): ۵۰۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک سپه)

غشوکو (شوکوپارس): ۱۲۰ ریال (از ۱ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک صادرات

سیمرغ (سیمرغ): ۱۲۴ ریال (از ۱ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک کشاورزی)

زگلدشت (کشت و دام گلدشت): ۱۷۲۰ ریال (از ۱۵ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

رتاپ (تجارت الکترونیک پارسیان): ۲۶۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک پارسیان)

ددانا (داروسازی دانا): ۲۷۵۰ ریال (از دی ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

غشاذر (پگاه آذربایجان غربی): ۱۴ ریال (از مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

غپاذر (پگاه آذربایجان شرقی): ۴۵۰ ریال (از تیر ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

 کاذر (فرآورده های نسوز آذر): ۳۵۰ ریال (از ۱۵ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

غگلپا (پگاه گلپایگان): ۱۲۹۰ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)

کد خبر 413969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =