روند صعودی درآمد شرکت‌های سیمانی

شرکت‌های سیمان ارومیه، سیمان مازندران، سیمان خزر، سیمان کردستان، سیمان فارس، سیمان شاهرود، صنایع سیمان غرب، سیمان تهران و سیمان لار سبزوار با انتشار گزارش عملکرد فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه اعلام کردند درآمد تجمعی آنها تا انتهای تاریخ یاد شده، به صورت افزایشی بوده است.همچنین در این روند درآمدی شرکت‌های مذکور در بازه زمانی 3 الی 9 ماه نیز روند صعودی داشت.

"ساروم" بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
"سمازن" براساس عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۲ هزار و ۸۲۴ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۷۴ درصدی دارد.

"سخزر" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۱۷۲ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.
"سکرد" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۴۷۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۱۱۳ درصدی دارد.
"سفار" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۸۲۷ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
"سرود" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۸۱ درصدی دارد.
"سغرب" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
"ستران" براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از رشد ۴۳ درصدی دارد.
"سبزوا" براساس عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۱۸۲ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

  • شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 13
کد خبر 411087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =