ناکارآمدی بازار پول عامل محدودیت بر بازارسرمایه

در بازارسرمایه حجم دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حدود 1.692.000 میلیارد ریال بر آورد شده است. منابع تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری رقمی در حدود هشت درصد از نقدینگی کل کشور را شامل می‌شود.

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به متوسط نرخ سود بازار پول، انجام فرهنگ‌سازی برای تثبیت جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، در آینده ای نزدیک شاهد افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این نهادهای مالی باشیم. اگرچه این اقبال در حال حاضر نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر است، اما باید درخصوص معرفی سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اقداماتی توسط متولیان امر انجام شود. بر این اساس، انجام فعالیت‌هایی نظیر تنوع بخشی به مدل‌های عملکرد صندوق‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جهت ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با ریسک بیشتر لازمه توسعه سرمایه‌گذاری باواسطه است. همچنین درخصوص چالش‌های موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اعمال شده بر صندوق‌ها توسط سازمان بورس، مهم‌ترین چالش پیش روی مدیران صندوق‌هاست.
همچنین  باید در نظر داشت که محدودیت‌هایی نظیر سقف مجاز سرمایه‌گذاری، سلب امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای باریسک بالاتر، عدم امکان صدور از طریق شعب بانک‌ها و حدنصاب‌های تعیین شده بیش از آنکه به مدیریت و بهینه سازی ریسک و بازده سرمایه‌گذاران منجر شود، پوششی بر ضعف‌های ساختاری بازار پول به‌عنوان رقیب اصلی بازارسرمایه است. بر این اساس هر چند مدیران صندوق‌ها نیز باید به آخرین دانش و فناوری روز دنیا در حوزه مدیریت دارایی مسلط باشند، اما نهاد ناظر نیز باید توان خود را  بر نظارت‌های کلی در جهت حفاظت از ثروت سرمایه‌گذاران و بهبود اعتماد آنها به ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم متمرکز کند.
با توجه به موارد مذکور درباره راه برون‌رفت برخی از مشکلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذکر این نکته قابل تامل است . سلطه این بازار در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی بر خودکفایی اقتصاد کشور تا حدودی قابل توجیه است. بنابراین به موازات توسعه نهادها و ابزارهای مالی سیاست‌گذاران نیز باید وزن بیشتری به بازارسرمایه بدهند. به‌عبارت دیگر ناکارآمدی بازار پول و سیستم بانکی نباید منجر به اعمال محدودیت بر بازارسرمایه شود. همچنین در مجموع اعتماد بیشتر به نهادهای مالی در کنار نظارت مستمر و با محدودیت کمتر توسط سازمان بورس، منجر به خلق ارزش و نوآوری در ابزارها و تدوین راهکارهای مناسب جهت تأمین نیازهای متنوع فعالان بازار خواهد شد. از آن جاکه در شرایط کنونی، بازار سرمایه توانسته بازارهای جانبی را در جذب سرمایه‌های سرگردان  به حاشیه براند، شایسته است که متولیان بازار سهام نیز، قانون زدایی در مجموعه‌هایی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار دهند.تحقق این دیدگاه  روند مدیریت سرمایه‌های سرگردان در بازار سرمایه را تسریع خواهد کرد.

  • علی خوش‌طینت-مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری تأمین‌سرمایه‌نوین
  • شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 9
کد خبر 411085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =